Aarhus Universitets segl

Dansk fødevareindustri får nyt kraftcenter i Aarhus

Når Aarhus Universitet tager første spadestik til nye bygninger til fødevareforskning i Aarhus, er det startskuddet til dannelsen af en markant base, hvorfra fremtidens forskning i høj grad kan indgå i synergi med sundhedsforskning og industri i det nordlige Aarhus. Det første spadestik til nybyggeriet tages d. 20/3, hvor regionsformand, borgmester og AU-rektor er blandt deltagerne.

Vi er nok et lille land, men vi er store, når det kommer til fødevarer. Internationalt er Danmark anerkendt for kvalitetsfødevarer og for verdensførende forskning, og når Aarhus Universitet tager det første spadestik til de nye bygninger til Institut for Fødevarer, er det startskuddet på et arbejde, der skal konsolidere og udbygge den position.

Det er et ambitiøst byggeri, der kommer til at stå klar til brug i 2019 med 6.800 m2 kontor- og laboratoriebygninger og et væksthus på 2.500 m2 samt andre forsøgsfaciliteter. Byggeriet har en byggesum på ca. 200 mio. DKK, og kommer til at huse 140 medarbejdere og studerende, når det står færdigt.

Institut for Fødevarer har i dag verdensførende kompetencer og tværfaglige forskningsgrupper samt særdeles aktive nationale og internationale netværk. Derfor er instituttet i stand til at yde væsentlige bidrag til de globale udfordringer relateret til fødevarer; fødevareforsyning, fødevarespild, bæredygtig fødevareproduktion under forandrede klimaforhold og øget forekomst af livsstilssygdomme. I det nye byggeri vil disse styrker samles, og kunne indgå i det dynamiske miljø, der allerede findes i det nordlige Aarhus i Agro Food Park.

"Aarhus Universitet markerer i dag, at vi for alvor har fokus på fødevareforskning og –undervisning og det helt nødvendige samarbejde med fødevareindustrien og –producenterne. Jeg ser frem til, at Institut for Fødevarer knytter endnu tættere bånd til de øvrige aktører i Agro Food Park, og at universitetet får en afgørende rolle i udviklingen Danmarks største udviklings- og innovationsmiljø inden for fødevarer,” siger rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet.

Dansk kraftcenter
De fleste forskningsaktiviteter udføres i samarbejde med industri- eller forskningspartnere, og der er stor fokus på formidling, udvikling, demonstration og implementering af forskningsresultater til fordel for industri og samfund. En pointe, der underbygges af Region Midtjyllands regionsrådsformand Anders Kühnau (S), der fastslår relevansen af tværfaglig forskning, der går tværs af vidensinstitutioner, virksomheder og offentlige partnere:

”Den midtjyske region er et nationalt kraftcenter inden for fødevarer. Det er regionen, fordi vi her er gode til at forske og samarbejde på tværs. Små og mellemstore fødevarevirksomheder med gode idéer kobles til forskere og omvendt. Det er en del af den erhvervsudvikling, vi investerer i som region. Vores fødevare-samarbejde her i regionen er uvurderligt for vores evne til at opretholde Danmark i en førerposition på fødevareområdet. Derfor er det også afgørende med stærke forskningsinstitutioner, der dels kan omsætte forskning til gavn for virksomheder og dels er med til at uddanne de medarbejdere, virksomhederne efterspørger," udtaler Anders Kühnau.

Forskning og undervisning ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet omfatter hele kæden fra jord til bord, samt de sundhedsgavnlige egenskaber af fødevarer og fødevarekomponenter. Instituttet placeres i de nye bygninger i Agro Food Park i det nordlige Aarhus, og vil kunne understøtte og indgå i samarbejde med de mange virksomheder og organisationer der findes i dag. Agro Food Park rummer 75 virksomheder med op mod 1.000 medarbejdere, og der er flere på vej. Derfor er placeringen af det nye Fødevareinstitut et vægtigt skridt mod yderligere samarbejde med virksomheder og et udgangspunkt for en mere samlet og styrket fødevareforskning og talentudvikling på Aarhus Universitet.

Flere styrkepositioner i én bygning
Det er en vigtig milepæl for det forskningsstrategiske arbejde på Aarhus Universitet, der nu nås. Siden 2011 har Institut for Fødevarer styrket en række forskningsområder, og dette er kulminationen på en længerevarende indsats, der skal samle de stærke forskningsaktiviteter inden for fødevareområdet. Det skal sikre yderligere synergi mellem de mange forskningsaktiviteter, der allerede foregår mellem fødevareforskere og omverden, og den målrettede indsats i Agro Food Park.

De 140 medarbejdere og studerende, der i 2019 vil få deres daglige gang i det dynamiske forsknings- og innovationsmiljø, vil hver især kunne bidrage med dyb faglighed, og med den brede forskningsprofil kan Institut for Fødevarer blive et omdrejningspunkt for innovationer til gavn for samfund og erhverv, forklarer dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology:

”Aarhus Universitet har en ambition om at skabe en tæt kontakt mellem universitets fødevarerelaterede forsknings- og uddannelsesaktiviteter og fødevareindustrien. Produktion af fødevarer er helt central for Danmark og udviklingen inden for sektoren er stærkt knyttet til forskningen på området. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi udvikler på mulighederne for at udnytte synenergierne mellem virksomheder og forskningsmiljøer. Jeg ser meget store muligheder for øget samarbejde med såvel store som mindre virksomheder, når vi kan åbne dørene til det topmoderne Institut for Fødevarer i Skejby i 2019, og for at understøtte det unikke start-up miljø, hvor gode idéer kan blive til forretning.

Sammenhængen mellem den fremtidige fødevareforskning i Skejby og vores stærke veletablerede forskningscenter i Foulum, bliver en central akse for fødevare- og landbrugsforskning i Danmark,” udtaler Niels Chr. Nielsen, der ligeledes ser unikke perspektiver i at placere en væsentlig del af Aarhus Universitets fødevareaktiviteter tæt ved det nye universitetshospital, hvorved der sikres tæt kobling til medicinske og kliniske forskningsmiljøer med interesse for fødevarer, ernæring og sundhed.

Læs mere om byggeriet på DCAs hjemmeside her.

Fakta om byggeriet:
Bygningsareal: 6.800 m2 i fire etager. Tre etager over jorden vil rumme undervisningslokaler, kontorer, mødelokaler og laboratorier med en række topmoderne faciliteter, og en kælderetage på 1.700 m2 til bl.a. fryserum, lagerfaciliteter, høstlaboratorier og andet.
Tilknyttet bliver et topmoderne væksthus i glas med klimarum, multilagsdyrkning af planter og andet på 2.500m2
I alt får cirka 140 medarbejdere og studerende deres daglige gang i de nye bygninger.
Bygningerne forventes taget i brug i november 2019.

Kontakt:
Dekan Niels Chr. Nielsen,
Science and Technology,
Email: dean.scitech@au.dk

Rektor Brian Bech Nielsen,
Aarhus Universitet,
Email: rector@au.dk

Institutleder Michelle Williams,
Institut for Fødevarer,
Email: mw@food.au.dk