Aarhus Universitets segl

DEEP PURPLE på is: Alger varmer Grønland op

Dybviolette alger får indlandsisen i Vestgrønland til at smelte hurtigere, fordi de gør isen mørkere og absorberer sollys. Nu har et internationalt forskerhold fra bl.a. Aarhus Universitet fået 11 mio. euro i et ERC Synergy Grant til projekt DEEP PURPLE, som skal opklare de violette algers miljøpåvirkning i takt med, at klimaet bliver varmere.

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har bevilget et Synergy Grant til Alexandre Anesio på Aarhus University, Martyn Tranter på University of Bristol og Liane G. Benning på GeoForschungsZentrum Potsdam, som tilsammen står bag forskningsprojektet DEEP PURPLE.

De tre professorer har i forvejen været med til at ændre videnskabens forståelse af, hvorfor isen bliver mørkere i smeltesæsonen, ved at opdage opblomstringen af de violet-pigmenterede alger på isens overflade. Det dybviolette pigment beskytter algerne mod solens UV-stråler.

Og skulle projektets navn give associationer til rockklassikeren ”Smoke on the Water”, er det ikke helt ved siden af.

Der er nu så store mængder af disse dybviolette alger, at de fremstår som sorte og ligner sod fra tundra-brande. De danner en mørk rand, som i løbet af de sidste 20 års smeltesæsoner gradvist er vokset frem på indlandsisen langs Vestgrønland og har accelereret afsmeltningen.

Man ved endnu ikke, hvorfor disse is-alger vokser så tæt, og man ved heller ikke, om de vil vokse i de nye smelte-zoner længere nord på og længere inde i landet, når klimaet bliver endnu varmere.

Men det er spørgsmål, som videnskaben er nødt til at finde svarene på, hvis den skal kunne forudsige fremtidens havvandsstigninger. De påvirkes nemlig stærkt af, hvor hurtigt isen på Grønland smelter.

Projekt DEEP PURPLE

I løbet af de næste seks år skal projekt DEEP PURPLE forsøge at besvare netop disse spørgsmål. Forskerne vil kombinere grundforskning i, hvordan algerne gror og interagerer med deres omgivelser, med anvendt forskning i de processer, som gør isens overflade mørk, så de kan indgå i nye modeller for afsmeltningen af isen.

Forskerne vil besøge mange steder i Grønland for at måle

  • farveændringer i isens overflade,
  • algetæthed,
  • hvor meget sod og støv, algerne binder til overfladen
  • den smeltende is’ fysiske egenskaber

for at finde ud af, hvordan biologisk mørkfarvning opstår, og gøre det muligt at forudsige, hvor og hvornår det vil ske i fremtiden.

Fantastisk mulighed

Den slags forskning kræver et samarbejde mellem mikrobiologer, glaciologer og biogeokemikere. DEEP PURPLE kommer til at bestå af ni postdocs og seks PhD’er, foruden, selvfølgelig, de tre professorer, der modtager bevillingen.

”Dette er en fantastisk mulighed for endelig at indsamle alle de fysiske, kemiske og biologiske målinger, vi har brug for fra hele den grønlandske indlandsis. Vi får også muligheder for at udføre eksperimenter i felten og i laboratorier for at forstå mekanismerne bag den biologiske mørkfarvning, som stiger år for år – ikke blot i den grønlandske indlandsis, men også i gletsjere andre steder i verden, hvor man oplever lignende processer. Resultaterne af vores projekt vil også øge vores forståelse af is-biomer,” siger professor og biogeokemiker Alexandre Anesio fra Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.


Yderligere information:

 

Læs om projekterne Dark Snow og Black and Bloom, som banede vejen for DEEP PURPLE.

Læs om Alexandre Anesio’s forskning i Grønland i denne artikel i den britiske avis The Guardian.

Kontakt:

Professor Alexandre Anesio
Institut for Miljøvidenskab - Mikrobiel Økologi og Cirkulære Ressourcestrømme,
Aarhus Universitet

Mail: ama@envs.au.dk
Mobil: +4522568980