Aarhus Universitets segl

Dekan om ny Tech strategi: ”Vi skal i fællesskab skabe grøn, digital impact”

Faculty of Technical Sciences skal gennem forskning og uddannelse fortsat skabe grobund for endnu mere grøn og digital omstilling af samfundet. Det er en del af hovedbudskabet i den strategi, som nu er på plads, og som i årene frem mod 2025 skal sætte retningen for det samlede fakultet.

I fremtiden skal Technical Sciences fortsat arbejde for at være et samarbejdende og løsningsorienteret fakultet, der er drevet af at skabe grøn omstilling og digital impact i samfundet. I den nye strategi for Technical Sciences sætter fakultetet retningen frem mod 2025. Strategien har i høj grad fokus på grønne løsninger og den digitale transformation af samfundet, fortæller dekan Eskild Holm Nielsen:

”Fakultetets fagligheder, som går på tværs af klima, miljø, landbrug, natur og teknologiske løsninger inden for både undervisning og myndighedsrådgivning gør, at vi har stor politisk og samfundsmæssig bevågenhed. Omverdenen har høje forventninger til vores forskning, rådgivning, uddannelser og til vores studerende. Som det grønne og samarbejdende fakultet, skal vi kunne levere på alle parametre, og det er både spændende og udfordrende”, understreger dekanen.

Strategien er skabt med udgangspunkt i at understøtte AU-strategi 2025 og består af en samlet ambition og fire pejlemærker for Tech.

Fire strategiske pejlemærker

Målet med strategien er, at den skal hjælpe til at opfylde visionen om fortsat at være et forskningsintensivt fakultet. Technical Sciences skal stræbe efter at levere uddannelse og forskning af den højeste internationale kvalitet og samtidig udmærke sig ved, at skabe værdi for samfundet gennem viden og indsigt på myndighedsområdet og gennem forskellige samarbejder både nationalt og globalt.

”Der er i vores strategi lagt op til en missionsorienteret tilgang til vores virke i forhold til både forskning, rådgivning og uddannelser, hvor der skabes et fælles arbejde på tværs af institutter, dekanater og fremtidens living labs. De kommende års agenda for grøn omstilling er for stor til, at vi kan se på den som en opdelt opgave. Fra Techs side lægger vi derfor op til brede og blivende samarbejder,” siger dekan Eskild Holm Nielsen.

Dekanen peger på, at den overordnede ambition er, at Tech skal være det samarbejdende og løsningsorienterede fakultet, der skaber grøn, digital impact i samfundet. Fakultetets strategi skal nås gennem fire pejlemærker, som er følgende:

  1. Prioritering og udvikling af nye partnerskaber og andre samarbejder
  2. Anerkendt forskning, stærkere iværksætteri, talentudvikling og myndighedsbetjening
  3. Møde vores studerende, hvor de er
  4. Fælles ansvar for åbenhed, samarbejde, koordinering og udvikling med tillid og respekt for hinanden

Dekanen understreger, at fakultetet med afsæt i de fire pejlemærker i højere grad skal opsøge og udbygge mulighederne for at bringe viden og knowhow til rådighed for et internationalt samfund:

”Faculty of Technical Sciences står særdeles stærkt i forhold til at kunne levere løsninger til de udfordringer, samfundet i stigende grad oplever. Tech har fra start haft det udgangspunkt, at det er i samspil med omverdenen, vi bedst kan understøtte de mange transformationer, som samfund og erhverv står over for.  Det er også utrolig vigtigt, at vi møder vores studerende, hvor de er. Vi uddanner fremtidens arbejdskraft, og vi skal hele tiden have en dialog med, og en fornemmelse for, hvad de studerende har af ønsker, krav og ambitioner for fremtiden”, siger dekanen og fortsætter: ”De er vores fremtid, og deres kompetencer er efterspurgt som aldrig før”.

Går et spændende 2022 i møde

Ifølge Eskild Holm Nielsen går fakultetet et spændende 2022 i møde:

”Vi skal se på mulighederne for at AU etablerer et samlet nationalt uddannelsescampus for jordbrugsvidenskab og fødevareproduktion samt en ny dyrlægeuddannelse i Foulum. Samtidig er vi på trapperne med store faglige forskningscentre, som understreger styrken i vores faglige miljøer, vores tætte samarbejde internt og eksternt og vores internationale profil”, fortæller han og fortsætter:

”Technical Sciences kan og skal bringe vores brede viden om blandt andet grønne teknologiske løsninger, miljø, jordbrug og fødevarer i spil, og vi har solide muligheder for at flytte os tættere på omverdenens behov. Der er allerede en række initiativer, hvor bl.a. The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center fra i år vil tegne konturerne af fremtiden.  Fakultetets aktiviteter bygger på årtiers ihærdigt arbejde og i samarbejde med resten af AU, med Danmark og som en globalt orienteret medspiller, ser jeg denne strategi som startskuddet til, at vi sammen kan løfte vores potentiale endnu højere,” slutter Eskild Holm Nielsen.

Klik her for at se en video med dekan Eskild Holm Nielsen, hvor han uddyber og forklarer mere om fakultets strategi.

Læs hele Technical Sciences strategi, ambition og pejlemærker

Læs også mere om AU´s strategi