Aarhus Universitets segl

Eksperimenter for millioner

Det er anden gang, at VILLUM FONDEN støtter dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsideer. Forskere fra Aarhus Universitet er igen med på listen over modtagere, hvor otte ideer med vovemod modtager i alt 15,3 mio. dkk.

Det er anden gang, at VILLUM FONDEN bevilger midler under programmet VILLUM Experiment til originale forskningseksperimenter på landets forskningsinstitutioner. Første gang var i 2017, og uddelingerne vil fremover ske én gang årligt.

Der er i 2018 udvalgt 53 eksperimenter, der i alt modtager 100 mio. kr. Modtagerne er udvalgt blandt mere end 400 ansøgninger, der alle har været igennem en anonym udvælgelsesproces, hvor 15 internationale bedømmere har vurderet forskningsidéen - uden mulighed for at skele til forskernes CV og akademiske meritter.

VILLUM Experiment er, med fondens egne ord, skabt til helt særlige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. For at sikre, at forskerne frit kan fremsende deres mest ambitiøse og grænsesøgende idéer, uden at blive ’set skævt på’ af de fagfæller, der skal vurdere deres forskningsidé i panelet, er ansøger anonym for bedømmerne. Bedømmerne bliver bedt om at lægge vægt på de idéer, de opfatter som reelle nybrud. Måske vil kun et ud af ti projekter vise sig at skabe noget unikt.

Det bevilgede beløb er på 1-2 mio. kr., og det skal dække en forskningsperiode på 1-2 år. Bevillingen kan dække projektrelaterede omkostninger såsom løn, udstyr, rejser, løbende udgifter osv.

Aarhusianske modtagere
På Aarhus Universitet har otte forskere denne gang haft succes med at ansøge om midler fra VILLUM Experiment med en samlet bevillingssum på 15,3 mio. dkk.. Det drejer sig om:

Professor Henrik Stapelfeldt, Institut for Kemi, modtager 1,8 mio. dkk. til projektet "The primary steps of organic solar cells studied in a 0.4 K cold nanolaboratory”.

Seniorforsker Jacob Overgaard, Institut for Kemi, modtager 1,7 mio. dkk. til projektet "Magnetic Anisotropy Using Powder Neutron Diffraction - senseless or ingenious".

Adjunkt Marcelo Dias, Institut for Ingeniørvidenskab, modtager 2 mio. dkk. til projektet "Mechanical Metamaterials and the next generations of advanced materials".

Postdoc Stergios Misios, Institut for Geoscience, modtager 1,9 mio. dkk. til projektet "Environmental consequences of solar cosmic rays".

Adjunkt Thomas Tørring, Institut for Ingeniørvidenskab, modtager 1,9 mio. dkk. til projektet "Image Recognition in the Hunt for New Natural Products".

Adjunkt Tina Santl-Temkiv, Institut for Bioscience, modtager 2 mio. dkk. til projektet "Deciphering the role of sea-ice microorganisms on cloud processes in the Arctic".

Lektor Tobias Weidner, Institut for Kemi, modtager 2 mio. dkk. til projektet "The molecular tricks bacteria use to make ice".

Lektor Victoria Birkedal, iNANO, modtager 2 mio. dkk. til projektet "Self-assembled polymer chips for efficient devices".

Læs mere om VILLUM Experiment i en pressemeddelelse om bevillingerne.

Læs om bevillingen til iNANO (kun på engelsk)

Læs om bevillingerne til Institut for Ingeniørvidenskab