Aarhus Universitets segl

Engageret omverden kom med input til udviklingen af AU Viborgs nye grønne uddannelser

Aarhus Universitet arbejder lige nu på at udvikle de to nye uddannelser på AU Viborg, som fra 2024 skal være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen. Derfor var repræsentanter fra bl.a. virksomheder, uddannelsesinstitutioner og styrelser inviteret til at give deres bud på, hvordan de nye uddannelser skal skrues sammen.

Omkring 20 repræsentanter fra små og mellemstore virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder var i november inviteret til at give deres input til Aarhus Universitets nye uddannelser inden for dyrevidenskab og plante- og fødevarevidenskab på den nye campus AU Viborg.

Lars Visbech Sørensen, der er CEO i Food & Bio Cluster Denmark, Danmarks nationale klynge for organisationer inden for fødevare- og bioressourcesektoren, deltog i dialogen på det spor, der havde fokus på den nye uddannelse inden for plante- og fødevarevidenskab.

”På workshoppen blev vi præsenteret for, hvordan uddannelsen indtænker hele værdikæden på en måde, der rigtig fint adresserer de udfordringer og potentialer, vi står overfor i forhold til fødevare- og planteproduktionen lige nu. Det her med at løfte blikket fra at fokusere på en råvare til at fokusere på et helt økosystem, det er netop det, jeg oplever, der er behov for lige nu”, siger han.

Også SEGES Innovation, der udfører forsknings- og innovationsopgaver på de landbrugs- og fødevarefaglige områder, havde sat ja tak til at deltage på workshoppen. Kent Myllerup, der er afdelingschef hos SEGES Innovation, deltog på det spor, der havde fokus på den nye uddannelse inden for dyrevidenskab:

”Hos SEGES er vi storaftagere af kandidater fra de uddannelser, der nu samles på AU Viborg, og derfor var det også spændende at blive inviteret ind for at høre om, hvordan de nye uddannelser bliver skruet sammen. For mig fylder det meget, hvordan vi får de studerende til at vælge landbrugsvejen, og her tror jeg det er vigtigt, at vi tidligt får skabt en forbindelse til erhvervet, samtidig med at vi holder et højt akademisk niveau”, understreger afdelingschefen.

Nye uddannelser på internationalt forskningscenter

Når de to nye uddannelser byder de første studerende velkomne, sker det som bekendt på AU Viborg, der hidtil har været kendt som et internationalt anerkendt forskningscenter. Mulighederne og begrænsningerne i at have forskningscentret i Foulum som base var også noget af det, der blev snakket om ved bordene til workshoppen:

”At lave en uddannelsesinstitution på en forskningsinstitution giver nogle fantastiske muligheder i forhold til, at de studerende kommer tæt på forskningen. Til gengæld vil der ikke være et eksisterende studiemiljø at læne sig op ad de første par år, men så vidt jeg kan se, er det noget af det, man har gjort sig nogle gode tanker om og har rigtig meget opmærksomhed på,” siger Lars Villemoes, der som uddannelseschef for Jordbrug og byggeri hos Erhvervsakademi Aarhus.

De mange gode input fra deltagerne på workshoppen vil nu indgå i det videre arbejdet med at udvikle de nye uddannelser i AU Viborg.

Fakta om de to nye uddannelser

Den nye uddannelse i dyrevidenskab har fokus på det raske dyr herunder dyrevelfærd og dyrs fysiologi, det levende dyrs præstationsevne og bæredygtig animalsk produktion. De studerende kan koncentrere sig om produktionsdyr, familiedyr, brugsdyr som hunde og heste, forsøgsdyr, terapidyr eller vilde dyr i naturen.

Uddannelsen inden for plante- og fødevarevidenskab er en uddannelse inden for plantebiologien, plantebaserede fødevarer og biobaserede sidestrømme til f.eks. er bæredygtig bioraffinering og energiproduktion, men også minimering af spild, ressourceforbrug og miljøpåvirkning i landbruget centrale emner i uddannelsen.

Begge uddannelser bliver projektbaserede og integrerede i forskningscenteret, hvorfor feltarbejde og laboratoriearbejde bliver en stor del af de kommende studerendes hverdag.