Aarhus Universitets segl

Eskild Holm Nielsen: Tech skal være det samarbejdende fakultet

Eskild Holm Nielsen, der tiltrådte som dekan for det nye Faculty of Technical Sciences ved årsskiftet, er allerede trukket i arbejdstøjet, og har kastet sig over opgaven med at konsolidere det nye Tech-fakultet og skabe en strategisk retning.

Stor version af billede
Eskild Holm Nielsen tiltrådte som dekan for det nye Faculty of Technical Sciences ved årsskiftet.

Både dekanen og fakultetet er nye. Alligevel har førstnævnte allerede gode bud på, hvor sidstnævnte skal hen, og hvordan det skal ske.

"Vi skal i gang med at skabe en identitet og en strategisk retning for Tech, der er i tråd med AU’s nye og meget visionære strategi. Vi skal levere på en række områder og har en række muligheder, der er oplagte at forfølge og indløse", forklarer Eskild Holm Nielsen

Det ny Tech-fakultet består af mange lokaliteter og fagområder, og det bliver ifølge dekanen en udfordrende og spændende opgave at forene dem i en stærk, samlet enhed.

"Der gemmer sig store muligheder i synergien mellem de mange forskellige fagligheder og tilgange på Tech-fakultetet. Vi har tre overordnede ben at stå på; ingeniørområdet, miljø og landbrug, der i samspil kan føre til udvikling af nye, innovative løsninger. Jeg er ydmyg over for opgaven med at udvikle et nyt fakultet, der består af så mange spændende elementer, og jeg glæder mig til at vi skal skabe et fælles fakultet til gavn for os alle og til gavn for vores omverden", lyder det fra Eskild Holm Nielsen.

Strategisk retning

Eskild Holm Nielsen vil som det første kaste sig ud i en udvikling af fakultetets strategi, som naturligt skal følge AU’s nye strategi. Der er særligt fire områder, som fakultetets nye strategi vil fokusere på, nemlig grøn omstilling, entreprenørskab, digitalisering og ingeniørområdet.

"Tech har et stort indbygget potentiale for at kunne bidrage til at løse nogle af de store udfordringer, verden står overfor. Klima, biodiversitet og ressourceanvendelse – vi kan på fakultetet være med til at komme med konkrete bud på løsninger inden for alle områderne. Vi skal være kendt som fakultetet, der samarbejder med vores omverden om at skabe løsninger, og som er med til at skabe gavn for samfundet. Vi skal uddanne de dimittender som samfundet efterspørger, både inden for digitalisering og inden for ingeniørområdet. Og så skal vi være frontrunners i den grønne omstilling, så vi bliver kendt som det fakultet, der bidrager aktivt til at skabe løsningerne på området", siger Eskild Holm Nielsen

Eskild Holm Nielsen kalder sig selv ”entreprenant med et godt politisk netværk”, og med en fortid som blandt andet innovationschef hos Aalborg Universitetshospital er det også ganske oplagt, at ét af hans strategiske fokusområder vil være entreprenørskab. Ifølge dekanen har AU en af landets bedste forudsætninger for at blive førende inden for forskningsbaseret entreprenørskab.

"Det er vigtigt at få sat entreprenørskab og innovation på dagsordenen. Det er et sted, hvor der er plads til forbedring på alle danske universiteter – og også her i Aarhus. Jeg ønsker, at entreprenørskab på Tech skal være integreret i alt fra undervisning til forskning og myndighedsbetjening i samarbejde de andre fakulteter på AU, og selvfølgelig omverdenen", lyder det fra Eskild Holm Nielsen.

Flere ingeniører til samfundet

Der har i de seneste år været et stort fokus på digitaliserings- og ingeniørområdet. Efterspørgslen er stor fra erhvervslivet, og der er sat omfattende initiativer i gang for at tiltrække flere studerende til ingeniør- og digitaliseringsstudierne via ingeniørsatsningen og digitaliseringssatsningen her på AU.

"Tech har en vigtig opgave i at fremme samarbejdet med det omgivende samfund. Erhvervslivet mangler diplomingeniører og civilingeniører, og vi skal bidrage til at levere de kandidater, der skal til. Der er et stort uudnyttet potentiale, som vi skal arbejde for at udvikle. Teknisk videnskab er desuden en vigtig brik når der skal udvikles løsninger inden for næsten alt. Ud over at opbygge et stærkt forskningsmiljø på området, kan jeg se et stort potentiale i samspillet mellem det og fakultetets to andre ben på miljø- og landbrugsområdet, siger Eskild Holm Nielsen

Også det internationale område er i fokus hos den ny dekan, der ønsker at udvikle endnu flere internationalt anerkendte forskningsmiljøer og skabe flere nationale og internationale alliancer.

De næste skridt

Eskild Holm Nielsen har allerede haft møder individuelt med medlemmerne i fakultetsledelsen. I den kommende tid tager han på rundtur til alle institutter og centre.

"Jeg glæder mig til at møde hele fakultetet og opleve hele dets bredde og potentiale. Jeg har allerede mærket en dedikeret holdånd inden for de gule mure, og er sikker på at den også gælder hos alle jer, der sidder på andre lokationer. Der er ambitioner, drive og dedikation hos alle kollegaerne, der er gang i spændende ting på institutterne, og overalt møder jeg en høj faglighed".

Og den solide faglige ballast, der gør sig gældende over hele fakultetet, er ifølge dekanen et stærkt udgangspunkt for at etablere gode samarbejder.

"Jeg har en ambition om, at vi skal være kendt som det samarbejdende fakultet. Mit mål er at skabe et samarbejde med deltagelse af videnskabeligt ansatte, ledere, eksterne samarbejdspartnere og repræsentanter fra andre fakulteter. Jeg er en holdspiller og trives med at skabe resultater sammen med andre, og jeg ser frem til at samarbejde med jer om at skabe den retning Tech skal bevæge sig i", siger Eskild Holm Nielsen.

Fakta om Eskild Holm Nielsen:

  • Uddannet Civilingeniør fra Aalborg Universitet med særligt fokus på miljøområdet. Bæredygtighed samt planlægning og regulering af miljøet har det faglige fokus.
  • Kommer fra jobbet som innovationschef og leder af Idéklinikken på Aalborg Universitetshospital.
  • Dekan for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet/Det tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet i perioden fra 2010 -2017.
  • Formand for NordTech – dekankollegiet på techområdet i Norden
  • ATV’s kommitte for Science and Engineering, næstformand i faggruppen for sundhedsteknologi
  • Bestyrelsesmedlem, Universitetet i Stavanger

 

Læs artiklen om Eskild Holm Nielsen fra hans udnævnelse til dekan