Aarhus Universitets segl

Et skridt tættere på at beskytte europæiske bier: Stort nyt EU-projekt søsat

Målet med det nye EU-projekt er at ændre måden, vi vurderer risiko og påvirkning af pesticider på. I dag vurderer vi udelukkende enkelte pesticiders påvirkning af honningbier, men projektet vil udvikle nye værktøjer til at vurdere flere pesticiders påvirkning af hele bestande af vilde bier, sommerfugle og andre insekter.

Foto: Colourbox.com

Den 17. og 18. januar mødtes eksperter i bestøver-økologi, pesticider, toksikologi, involvering af interessenter og kommunikation i Aarhus for officielt at skyde det nye EU-finansierede projekt PollinERA i gang.

Næsten 50 mennesker fra hele Europa var mødt op på Aarhus Universitet for at søsætte projektet.

De næste fire år vil forskere fra otte europæiske lande slå pjalterne sammen for at forsøge at løse et af hovedproblemerne for bestøvere. Nemlig nedgangen i bestandene på grund af pesticider.

For at løse problemet har forskerne opsat fire målsætninger:

  1. Udfylde hullerne i den økotoksikologiske data, vi har i dag. Lykkes det, vil det gøre forskerne i stand til at lokalisere, hvor de skadelige pesticider kommer fra, og hvordan bestøverne bliver eksponeret for dem. Og det vil gøre det lettere at forudsige, hvordan pesticider vil påvirke forskellige arter af bestøvere.
     
  2. Udvikle og teste et overvågningsprogram for pesticider og bestøvere på tværs af Europa. Herunder vil forskerne udvikle risikofaktorer og stille information til rådighed om, hvordan blandinger af forskellige pesticider påvirker bestøvere.
     
  3. Udvikle nye modeller, der kan forudsige pesticiders påvirkning af bestøvere. Det vil være modeller, der kan forudsige, hvordan miljøet som helhed bliver påvirket, hvordan de forskellige arter af bestøvere bliver påvirket, og hvordan hele bestande rammes af pesticiderne.
     
  4. Udvikle et risikovurderingsværktøj, som fungerer på populationsniveau. Værktøjet skal kunne vurdere mange forskellige stressorer og ændringer i landskab og landbrug på én gang.

Projektet løber fra 2024 til 2027.

Om PollinERA

PollinERA er en forkortelse for: Understanding pesticide-Pollinator interactions to support EU Environmental Risk Assessment and policy.

Projektet er finansieret af EUs Horizon Europe-program.

PollinERA bliver koordineret af The Social-Ecological Systems Simulation Centre (SESS) på Aarhus Universitet, og det er professor Christopher J. Topping, der leder projektet.

Kontaktinformation

Christopher J. Topping
Professor
Leder af the Social-Ecological Systems Simulation (SESS) Centre, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
Email: cjt@ecos.au.dk
Tlf.: +45 93 52 25 03