Aarhus Universitets segl

Fire nye professorer skal fokusere på arktiske økosystemer, miljø og klima

Institut for Bioscience kan nu præsentere en yderligere konsolidering af en stærk forskningsprofil med fire nye professorater inden for arktiske økosystemer, miljø og klima pr. 1. august 2021.

Temperaturstigningen i Arktis var fra 1971-2019 tre gange større end for resten af kloden, hvilket er væsentligt mere end hidtil forventet (AMAP, 2021). Stigningen vil ikke bare medføre yderligere ændringer i økosystemerne, men også i høj grad have betydning for de arktiske samfund.

Institut for Bioscience har allerede i dag en internationalt ledende rolle inden for arktisk forskning i, overvågning af og rådgivning om natur og miljø generelt i Arktis og særligt i Grønland.
Med de nye professorater styrkes instituttets engagement hermed yderligere.

De fire forskere, der nu kan kalde sig professorer, er:

Eva Friis Møller
”Jeg ser frem til at fortsætte min forskning i, hvad der styrer den rumlige og tidslige variation i økosystemerne i arktiske havområder. Viden om dette er vigtig, både hvis vi vil vide hvor meget CO2 havet kan optage under de igangværende klimaændringer, og for at vurdere potentialet for de lokale befolkningers fiskeri.”, siger Eva Friis Møller, der nu er professor i arktisk marin økologi.

Niels Martin Schmidt
”Fordi der højt mod nord kun lever relativt få arter af dyr og planter, opfattes Arktis ofte som meget simpelt. Det er dog langt fra tilfældet og samspillet mellem arter spiller en nøglerolle i, hvordan arktiske økosystemer reagerer på forandringer. Jeg ser meget frem til at kunne dykke endnu dybere ned i og forstå, hvordan samspillet mellem arter og klimaet påvirker de enkelte arters bestandsdynamik – disse processer er afgørende for udviklingen i den sårbare arktiske biodiversitet.”, udtaler Niels Martin Schmidt, der nu er professor i arktisk terrestrisk økologi.

Mikael Kristian Sejr
”Det marine økosystem langs kysterne i Arktis er under forandring - især i Grønland hvor den stigende afsmeltning af både indlandsis og havis har store konsekvenser for struktur og funktion af økosystemerne i Grønlands fjorde. Jeg glæder mig meget til at fortsætte arbejdet med at dokumentere disse forandringer, men også at øge vores forståelse for hvordan de mange afledte forandringer relateret til det varmere klima påvirker havets biodiversitet i Arktis.”, forklarer Mikael Kristian Sejr, der fra 1/8 er professor i arktisk marin økologi.

Toke Thomas Høye
”Det bliver en fornøjelse at bidrage yderligere til instituttets arbejde med at forstå omfanget af og mekanismerne bag arktiske organismers respons på klimaændringer. Jeg vil søge at skabe nybrud gennem udvikling og implementering af innovative metoder til naturovervågning og opskalere viden fra enkeltstående lokaliteter til Grønland, Arktis og resten af kloden.”, siger Toke T. Høye der nu er professor i arktisk terrestrisk økologi.

Alle fire professorer vil fremover samarbejde tæt internt på universitetet samt nationalt og internationalt gennem bl.a. Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) og Conservation of Flora and Fauna (CAFF), der hører under Arktisk Råd. Dette for at sikre at beslutninger om klima, natur og miljø altid baseres på den nyeste viden.

Kontakt:

Viceinstitutleder Mikkel Tarmstorf,
Institut for Bioscience,
Telefon: 53575044
Email: mpt@bios.au.dk