Aarhus Universitets segl

Internationalt forskningsprojekt skal skabe bæredygtig byudvikling

Forskere fra Europa og Kina samles i Aarhus i denne uge til kick-off på et stort fælles forskningsprojekt, som sætter fokus på bæredygtig byudvikling og omstilling til en klimavenlig fremtid i en tid, hvor byområder står over for hidtil usete udfordringer. Projektet koordineres af forskere fra Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Tirsdag den 22. oktober slår Aarhus Universitet dørene op for det første møde i et stort, nyt, internationalt forskningsprojekt, som sætter klima og miljø på dagsordenen i et nyt perspektiv. Projektet hedder “REGREEN – Fostering nature-based solutions for equitable, green and healthy urban transitions in Europe and China” og er støttet af EUs Horizon2020-midler. Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet koordinerer projektet.

Projektet samler omkring 40 forskere fra Europa og Kina, som mødes i de farverige rammer på kunstmuseet ARoS 22.-25. oktober for at diskutere omstilling til en klimavenlig fremtid og bæredygtig byudvikling. Fokus i projektet ligger på såkaldte ”nature-based solutions” (NBS), som er en måde, hvorpå man kan integrere og udnytte naturens egne økosystemer bedst muligt i løsningen af byens udfordringer.

Aarhus får mere natur i byrummet

Aarhus kommune er en af partnerne i projektet. I praksis vil det for byer som Aarhus betyde, at der kommer mere og bedre natur i byrummet, hvilket er med til at øge velfærd og sundhed, biodiversitet og klimatilpasning. Projektet støtter op om Aarhus’ egne grønne strategier for forvaltning af vand, natur og klimatilpasning ved at undersøge blandt andet:

  • Hvordan man kan værdisætte tiltag, som genopretter eller forvalter byens økosystemer, så man kan opnå et bedre grundlag for forvaltning og prioritering
  • Hvordan man kan trække byens natur ind i klasseværelserne, så skolebørn får glæde af og værdier omkring natur og biodiversitet, og dermed bliver bedre forvaltere af en fremtidig, bæredygtig udvikling
  • Eksperimenter som afdækker hvordan forskellige former for forvaltning kan understøtte anvendelsen af byens økosystemer, f.eks. hvordan oversvømmelser pga højt grundvandsniveau, skybrud og vandstandsstigninger kan afhjælpes med forskellige tiltag som bygger på grønne områder og økosystemtjenester
  • Hvad andre byer gør ift forvaltning af vand for at undgå oversvømmelser og forvaltning af grønne områder for samtidig at forbedre biodiversiteten.

Byerne er levende laboratorier

REGREEN-projektet omfatter tre byer i Europa: Aarhus, Ile de France (Paris) i Frankrig og Velika Gorica i Kroatien, og tre byer i Kina: Beijing, Shanghai og Ningbo. Byerne vil i projektet indgå som ”levende laboratorier” (Urban Living Labs), hvor byens natur og borgere inddrages i et tæt samarbejde.

Ud over undersøgelserne i Aarhus vil forskerne i Paris f.eks. se på såkaldte klimaveje, hvor forseglingen af jorden minimeres, og på hvordan befolkningen kan inddrages i biodiversitetsforvaltning gennem borgervidenskab (citizen science). I Velica Gorika vil de undersøge, hvordan luftforurening, oversvømmelser og varmeøer kan afhjælpes med økosystembaserede løsninger. Og i Kina vil de blandt andet se på, hvordan luftforurening, varmeøer og ekstremt høj befolkningstæthed kan afhjælpes med planlægning, der bygger på forskellige grønne løsninger som f.eks. 3-lands-projektet i Shanghai, der øger arealer med græs, skov og vådområder i byen.

FAKTA:

REGREEN - Fostering nature-based solutions for equitable, green and healthy urban transitions in Europe and China er finansieret af en Horizon2020-bevilling på lige knap 5 mio € fordelt til 16 Europæiske partnere. Hertil kommer 4 kinesiske partnere som er selvfinansierede.

For yderligere oplysninger kontakt:

Seniorforsker Pia Frederiksen
Institut for Miljøvidenskab
Aarhus Universitet
Tlf:  +4522974060
Mail: pfr@envs.au.dk