Aarhus Universitets segl

Mikkel Tamstorf bliver ny institutleder på Institut for Ecoscience

Viceinstitutleder og seniorforsker Mikkel Tamstorf er fra den 1. april 2023 ansat som ny institutleder på Institut for Ecoscience.

Han har siden den 1. januar varetaget den daglige ledelse som konstitueret institutleder, og nu bliver titlen som institutleder officiel, når Mikkel Tamstorf fra den 1. april 2023 tiltræder stillingen som ny institutleder på Institut for Ecoscience:

"Sammen med instituttets medarbejdere og ledelse ser jeg meget frem til at sikre de rette rammer for Ecoscience i fremtiden. På Ecoscience har vi fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejderne, som blandt andet betyder, at vi gennem vores forskning, myndighedsbetjening og rådgivning kan nå de ambitiøse mål inden for natur og miljø", siger Mikkel Tamstorf.

Eskild Holm Nielsen, der er dekan ved Faculty of Technical Sciences, glæder sig over, at Mikkel Tamstorf overtager ledelsen på Institut for Ecoscience:

"Mikkel er en utrolig dygtig og respekteret forskningsleder, og jeg ser frem til samarbejdet i fakultetsledelsen. Institut for Ecoscience udfører forskning og forskningsbaseret rådgivning med stor samfundsrelevans og med høj international kvalitet. Det er derfor en stor gevinst for Tech, at Mikkel i fremtiden kommer til at sikre den fortsatte udvikling af forskningen på Ecoscience, som bidrager med afgørende viden inden for både grøn omstilling, arktisk og marine miljø", siger dekanen.

Afgørende forskning inden for natur og miljø

Mikkel Tamstorf er uddannet naturgeograf og har i mange år arbejdet som seniorforsker inden for klimaeffekter på arktiske økosystemer, bl.a. under ”Greenland Ecosystem Monitoring” programmet ved Zackenberg Forskningsstation og som sektionsleder for Arktisk Økosystemøkologi. Siden 2013 har han været ansat som viceinstitutleder på Institut for Ecoscience og har I de senere år haft et særligt fokus på effekter af den grønne omstilling i forhold til marine miljø, f.eks. i forbindelse med etableringen af havvindmølleparker og energiøer.

Ifølge Mikkel Tamstorf spiller Institut for Ecoscience en afgørende rolle i forhold til at sikre den vigtige forskning og viden, der kobler sig til klimaforandringer og grøn omstilling af samfundet:

"Instituttets faglighed dækker alle aspekter af natur og miljø. Det gælder lige fra det terrestriske over det ferske til marine fra troperne til Arktis. Der er dog særlig fokus på det danske og grønlandske miljø og de organismer og processer, som er centrale. Dermed leverer Ecoscience et afgørende vidensgrundlag til nye løsninger, når menneskelige påvirkninger presser økosystemerne. Sammen med resten af fakultetet og samarbejdspartnere i Danmark, Grønland og resten af verden kan vi levere de grønne løsninger, som også sikrer vores viden og forskning om natur og miljø i fremtiden", siger Mikkel Tamstorf.

Institut i rivende udvikling

Ifølge Mikkel Tamstorf bliver en af Instituttets vigtigste opgaver den kommende tid at fastholde og udvikle instituttets ledende position som foretrukken samarbejdspartner og rådgiver for såvel myndigheder som private:

"Ecoscience har gennem de seneste år været i en rivende udvikling særligt med levering af viden til understøttelse af den grønne omstilling og imødegåelse af nogle af de helt store samfundsudfordringer inden for klima, biodiversitet og energi. Vi skal i de kommende år holde fast i den positive udvikling og også i endnu højere grad bidrage til uddannelse af nye talenter inden for miljøforskning og -rådgivning", siger han.

Læs mere om Institut for Ecoscience