Aarhus Universitets segl

Natur- og Miljøpris til professor Stiig Markager

Danmarks Sportsfiskerforbund har netop uddelt deres Natur og Miljøpris, der gives for en bæredygtig indsats på natur- og miljøområdet. I år er prisen gået til professor Stiig Markager på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Han får prisen for sin ihærdige deltagelse i den offentlige debat om forskning inden for dansk havmiljø.

Danmarks Sportsfiskerforbunds Natur- og Miljøpris tildeles en gang om året for en bæredygtig indsats på natur- og miljøområdet med særligt fokus på, at modtagerens indsats har været til gavn for de danske vandløb, søer, fjorde og havområder og dermed sportsfiskeriet i Danmark.

I år bliver det professor Stiig Markager fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, der er modtager af æren og de 10.000 kroner, der følger med. Prisen overrækkes i forbindelse med Sportsfiskerforeningens årlige kongres, der netop er blevet afviklet d. 19. september.

Sportsfiskerforeningen pointerer blandt andet, at Stiig Markager i tre årtier har forsket i det danske havmiljø og leveret undersøgelser og rapporter, og at hans bidrag til rådgivningen af myndighederne dermed blandt andet har været central for udarbejdelsen af de danske vandplaner, der har til hensigt at forbedre vandmiljøet i Danmark, herunder landets havmiljø.

I efteråret 2019 stævnede interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug Stiig Markager for to udtalelser om landbrugets udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. Professoren har dog fastholdt sine faglige udtalelser og sin tilstedeværelse i den offentlige debat, og det er på den baggrund, at Danmarks Sportsfiskerforbunds overrækker Natur- og Miljøprisen til Stiig Markager, der i forbindelse med overrækkelsen udtaler:

”Jeg er både glad og beæret over den anerkendelse, som prisen er et udtryk for. Det har kostet en del mental energi at deltage i miljødebatten de sidste 10 år, og derfor er det godt med den anerkendelse, som prisen udtrykker.”

Læs mere om prisen og overrækkelsen i nyheden fra Danmarks Sportsfiskerforening via dette link.