Aarhus Universitets segl

Ny dansk forskning skal gøre fissionsteknologi mere sikker

Novo Nordisk Fonden smider 60 millioner kroner i et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, der kan bane vejen for små, modulære, danske atomkraftværker. Teknologien kan ligeledes benyttes til energilagring til vedvarende energi.

SMARTER-projektet går ud på at lukke videnshuller om teknologien, der kan bane vejen for dansk atomteknologi fra virksomheder som eksempelvis Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, samt at muliggøre brugen af den til andre anvendelser, eksempelvis til termisk lagring af overskydende vedvarende energi. Professor Anja-Verena Mudring leder projektet. Privatfoto.

Kul, olie og naturgas udgør i dag stadig langt størstedelen af det globale energiforbrug. I Danmark udgør de tre traditionelle fossile brændsler ca. 60 pct. af vores energiforbrug. For verden totalt set er tallet ca. 80 pct. Novo Nordisk Fonden, NNF, har netop bevilget i alt 120 mio. kr. til to projekter, der har potentiale til at fremme forskningen i kerneenergi markant.

Det ene projekt ledes af professor Anja-Verena Mudring fra Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi. Projektet, der går under navnet “SMARTER – Salt Melts for Advanced Reactor Technology and Energy Research (Forskning i saltsmelter til avanceret reaktorteknologi og energi)”, har modtaget i alt 60 mio. støttekroner fra NNF’s 2024 Challenge Programme.

Projektet drejer sig om en teknologi, der kaldes saltsmelterreaktoren - molten salt reaktor på engelsk, MSR. Disse reaktorer indeslutter kernebrændsel i smeltede salte. De blev udviklet allerede i 1950’erne og udgør et mere sikkert alternativ til traditionelle atomreaktorer. Det er muligt at designe dem, så at man ikke kan bruge det nukleare materiale til at lave eller danne våben.

SMARTER-projektet går ud på at lukke videnshuller om teknologien, der kan bane vejen for dansk atomteknologi fra virksomheder som eksempelvis Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics, samt at muliggøre brugen af den til andre anvendelser, eksempelvis til termisk lagring af overskydende vedvarende energi.

”Danmark er unikt positioneret til hurtigt at udvikle denne teknologi takket være sin robuste og innovative industri. Virksomheder som Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics investerer i teknologien omkring saltsmeltereaktorer, mens virksomheder som Hyme Energy og Aalborg CSP udforsker energilagring i salte. Dette projekt markerer et vigtigt skridt i retning af at udnytte saltsmelter til en mere sikker og bæredygtig energiforsyning og sikre, at Danmark forbliver i front på dette kritiske område,” siger Anja-Verena Mudring i en pressemeddelelse fra NNF.

Prodekan for forskning ved Aarhus Universitets tekniske fakultet, Tech, Brian Vinter, tilføjer:

”Forskning drives af vanskelige problemer. En atomreaktor, der er safe-by-design og uden restprodukter, er et godt eksempel på sådan et problem. Men forskningen vil også kunne understøtte den grønne omstilling på andre måder. Smeltet salt er en kendt metode til at lagre energi på ved meget høje temperaturer. Anjas forskning vil derfor også bidrage til effektivt at lagre overskudsstrøm fra vindmøller og solceller,” siger han.

I SMARTER-projektet vil Anja-Verena Mudring samle et hold af eksperter fra Danmark og USA for at kigge nærmere på problemstillingerne ved brug af saltsmelter. Projektet løber over i alt seks år. 


Kontakt

Professor Anja-Verena Mudring
Aarhus Universitet, Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: anja-verena.mudring@bce.au.dk
Tlf.: +4593522798