Aarhus Universitets segl

Ny institutleder på Institut for Agroøkologi

Jørgen E. Olesen er pr. 1. marts 2020 ansat som institutleder på Institut for Agroøkologi. Han har været konstitueret i rollen siden september 2019.

Stor version af foto
Jørgen E. Olesen er ansat som institutleder for Institut for Agroøkologi pr. 1. marts 2020. Foto: AU

Professor Jørgen E. Olesen skal forsat stå i spidsen for Institut for Agroøkologi, når han 1. marts går fra at være konstitueret institutleder til at være institutleder. Han er ansat i en åremålsansættelse på seks år.

Dekan Eskild Holm Nielsen er glad for at byde Jørgen E. Olesen velkommen som fast medlem af fakultetsledelsen på Faculty of Technical Sciences:

”Jørgen E. Olesen overtog ledelsen af Institut for Agroøkologi i en meget svær tid for instituttet. Han har med sikker hånd ført det igennem en periode med meget kritik og uro, og instituttet står godt rustet fremadrettet med ham ved roret. Jeg glæder mig til det forsatte samarbejde med ham og jeg tror på han er den rette til at stå i spidsen for instituttet, så det vedbliver med at være en aktiv medspiller ind i det nye fakultet og i det nye fakultets strategiske retning”, siger Eskild Holm Nielsen.

Professor Jørgen E. Olesen er en af Danmarks mest anerkendte klimaforskere. Han har gennem hele sin karriere været optaget af samspillet mellem landbrug og klima, og især hvordan klimaændringer håndteres.

Jørgen E. Olesen  startede sin karriere ved Statens Planteavlsforsøg i 1983, hvor han arbejdede med jordbrugsmeteorologi, og blev i 1991 leder af et tværfagligt projekt om vinterhvede. Dette gav ham en bred baggrund inden for forskning i klimaets betydning for planteavl. Siden har klimaforandringerne fyldt stadig mere i hans forskning og undervisning, og han er en af de mest anerkendte forskere inden for klima og landbrug i Europa og globalt. Han har bl.a. siddet med i FN’s Klimapanel, IPCC, og var derfor en del af det forskerhold, der i 2007 modtog Nobels Fredspris. Han er tidligere medlem af Klimakommissionen, Natur og Landbrugskommissionen og Etisk Råd, og nuværende medlem af flere rådgivende udvalg inden for forskning i landbrug, klima og bæredygtighed på både europæisk og dansk plan, herunder FACCE Scientific Advisory Board, Landbrug & Fødevarers advisory board samt regeringens Klimapartnerskab for landbrug og fødevarer.

Læs også nyheden  om Jørgen E. Olesen i forbindelse med hans konstituering som institutleder