Aarhus Universitets segl

Nyt center samler alle landets universiteter i forskningsfællesskab om fremtidens fødevarer

Alle otte universiteter i Danmark er gået sammen om et nyt forskningscenter, der skal skabe tværfagligt samarbejde mellem forskere i Danmark og internationale partnere. Det nye center START - Centre for SusTainable AgRifood sysTems - kommer til at spille en central rolle i udviklingen af fremtidens løsninger til grøn omstilling inden for landbrugs- og fødevaresystemer.

De danske universiteter får i fremtiden en afgørende rolle i at skabe løsninger for en mere bæredygtig udvikling inden for landbrugs- og fødevaresystemer. Et nyt forskningscenter START - Center for Sustainable Agrifood Systems - kommer nemlig til at spille en central rolle i udviklingen af løsninger og strategier for grøn omstilling på fødevareområdet. Det fortæller Christine Nellemann fra DTU, som er siddende formand for styregruppen bag centret START, som alle landets otte universiteter lancerer i fællesskab:

"Det er ganske unikt, at alle danske universiteter er gået sammen for at danne en stærk fælles front på tværfagligt niveau. Agendaen inden for landbrug og fremtidens fødevarer har meget høj prioritet for dansk forskning og de udfordringer, som vores verden står over for kræver handling for at skabe en mere bæredygtig udvikling, især inden for landbrugs- og fødevaresystemer", understreger Christine Nellemann.

START-sekretariatet har base på Aarhus Universitet, der ledes af en styregruppe med repræsentanter fra alle de stiftende universiteter. Formandskabet for styregruppen bag START vil skifte hvert halve år mellem de otte universiteter, som er Danmark Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), IT-Universitetet i København (ITU), Copenhagen Business School (CBS), Aalborg Universitet (AAU), Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitet (RUC).

Forskningsfællesskab med internationalt perspektiv

Missionen for START er, at universiteterne på tværs kan skabe afgørende løsninger for fremtiden ved at dele ekspertise og både nationalt og internationalt skabe mere gennemslagskraft endnu hurtigere.  Det fortæller Eskild Holm Nielsen, der er dekan på Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet:

"Ved yderligere at styrke forskernes tværfaglige samarbejde fra en mangfoldighed af discipliner, gør vi det muligt at skabe realistiske fremtidige løsninger sammen - både nationalt og globalt. I et samarbejde med både erhvervsliv, politikere og internationale partnere vil forskningssamarbejdet i START skabe et stærkt fundament for missionsdrevne innovationsaktiviteter, så vi kan skabe en afgørende effekt for vores klima og miljø og sikre langsigtede løsninger på fødevareområdet. Målet er, at Danmark skal være et europæisk living lab, der kan fremvise den planlagte overgang af europæiske fødevaresystemer", siger dekanen.

START centret vil gennemføre aktiviteter, der vil styrke det tværfaglige forskningssamarbejde inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

START lanceres officielt på et "Kick-off" seminar den 21. marts 2022, hvor alle otte universiteter deltager. 70 forskere på tværs af universiteter og discipliner får mulighed for at møde hinanden med henblik på at indlede samarbejder, der kan føre til tværdisciplinære fyrtårne inden for dansk forskning i bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer fremover.

Det er muligt at læse mere om centeret på START-hjemmesiden.

Kontakt:
Christine Nellemann, formand, START - Centre for SusTainable AgRifood sysTems,
Institutdirektør, DTU Fødevareinstituttet
Mobil. 41 58 45 10,
mail: clne@food.dtu.dk

Eskild Holm Nielsen, vært for START sekretariatet,
Dekan, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet
Mobil: 21 22 95 11,
mail: dean.tech@au.dk

Fakta:
START’s nationale ambitioner og mål for bæredygtighed i fødevaresystemer i Danmark i overensstemmelse med aftalte internationale mål og målsætninger (FN-verdensmål og EU-Grøn Aftale med ”Farm-to-fork”-strategi):

  • Klima: 70 % reduktion inden 2030 og CO2-neutralitet inden 2050.
  • Næringsstoffer: Reduktion af tab af næringsstoffer for at opfylde kravene i vandrammedirektivet og direktivet om nationale emissionslofter.
  • ”Farm-to-fork”-strategi: mål for fødevaresikkerhed, ernæring, cirkularitet osv.
  • Pesticider: Reducere brugen af pesticider med mindst 50 %, og undgå brug, der kan skade vandressourcerne og biodiversiteten.
  • Biodiversitet: Bidrage til at omdanne 30 % af Europas jord til beskyttede områder og øge biodiversiteten og bestøverne i landbrugslandskabet.
  • Fødevarer: Øge produktionen for at levere 45 % mere sunde fødevarer inden 2050
  • Energi og materialer: Bidrage til at opfylde behovet for at erstatte fossile kulstofkilder med energi og materialer.