Aarhus Universitets segl

Nyt institutlignende center i et genetisk krydsfelt

Det interdisciplinære Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) udvides og får i fremtiden status af institutlignende center under det nye Faculty of Technical Sciences. Centerleder, professor Mogens Sandø Lund, indtræder i fakultetsledelsen. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2020.

Link til foto
Mogens Sandø er centerleder for QGG. Han indtræder nu i fakultetsledelsen på Faculty of Technocal Sciences. (Foto. Rasmus Rørbæk)

I forbindelse med dannelsen af det nye Faculty of Technical Sciences bliver Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, QGG, der hidtil har været en del af Institut for Molekylærbiologi og Genetik, omdannet til et institutlignende center.

Forskningen i QGG fokuserer på genetik for komplekse egenskaber i planter, husdyr, modelorganismer samt humant, og spænder fra grundforskning i basal regulering af komplekse egenskaber til anvendt praksis.

Det sker i et tæt samspil mellem centrets forskere og i mange tilfælde partnere fra industrien. På uddannelsessiden står QGG i dag for undervisning på landsplan inden for kvantitativ genetik og husdyravl på bachelor-, kandidat- og Ph.d.-niveau. Herudover udbyder centret ad hoc Ph.d.-kurser bl.a. for plante- og humangenetikere.

Som en del af organisationsændringen bliver professor Torben Asps forskningsgruppe på AU Flakkebjerg, der er højt specialiserede inden for planteavl og genetik, en del af QGG.

Dermed samles de forskere, der arbejder med planteforædling af komplekse egenskaber. Det skaber synergi imellem den mere molekylærgenetiske tilgang fra Torbens Asps gruppe og de kvantitative genetiske metoder i QGG.

”Ved at QGG bliver et institutlignede center, får vi skabt et nationalt kraftcenter for forskningen inden for komplekse, genetiske egenskaber og forædlingsmetoder. Det kan være med til at skabe nye løsninger og endnu stærkere relationer med omverdenen og forædlingsbranchen gennem innovativ forskning. Jeg hilser samtidig centerleder Mogens Sandø Lund velkommen i fakultetsledelsen på Tech og glæder mig til et godt samarbejde,” udtaler dekan Eskild Holm Nielsen

Indtræder i fakultetsledelsen

Centerleder Mogens Sandø Lund indtræder dermed i fakultetsledelsen. Han er oprindeligt uddannet agronom, og blev tidligt i karrieren gruppeleder for sin forskergruppe. Gennem årene var han med til at samle de fagligheder, der i dag går under betegnelsen QGG, og var op til DJF’s sammenlægning med AU, institutleder for Institut for Genetik og Bioteknologi.

I forbindelse med omstruktureringen i 2011 blev instituttet lagt sammen med det nuværende Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), og Mogens Sandø Lund blev centerleder for QGG. Han ser en god sammenhæng i det hidtidige og fremtidige arbejde:

”Jeg ser det som helt centralt, at vi nu kan skabe endnu bedre, ligeværdige samarbejder imellem QGG og de øvrige institutter på Tech-fakultetet og bringe QGGs nære alliancer i forædlingsbranchen ind på fakultetsniveau. Ledelsesmæssigt kan vi skabe yderligere synergi i de samarbejder, vi allerede har på området. Tiden som en del af MBG har skabt en værdifuld indsigt og nær alliance, som jeg vil bære med mig videre. Personligt ser jeg gode muligheder for det nye tech-fakultet i at optimere og udbygge partnerskaber – ikke mindst på områder som grøn omstilling og en række verdensmål, hvor der er flere potentialer,” siger Mogens Sandø Lund.

Læs mere om centreret på hjemmesiden for QGG.