Aarhus Universitets segl

Nyudnævnt professor med fokus på fremtidens landbrug

Institut for Bioscience kan nu præsentere Chris Topping i et nyt professorat i socio-økologisk modellering. Professoratet fokuserer på udvikling af computermodeller, der bl.a. skal kunne belyse, hvordan arealanvendelse og fødevareproduktion i landbruget påvirker naturen og miljøet.

Chris Topping har arbejdet med kompleks, individbaseret økologisk modellering gennem mere end 25 år, og er leder af ’Social-Ecological Systems Simulation centre’ (SESS), der har til huse på Institut for Bioscience, og som koordinerer et vidt forgrenet netværk af forskere og projekter i hele Europa.

Centret anvender komplekse computersimulationer af samspillet mellem natur og menneskelig aktivitet til at analysere og forudsige konsekvenser af arealanvendelsen især i landbrugslandskaber.

Centret er involveret i en lang række europæiske projekter, og arbejder på at kunne belyse vigtige spørgsmål om arealanvendelse, brug af pesticider og landbrugsdrift, og hvad planlægningen af fødevareproduktionen betyder for miljøet, naturen og for de mennesker, der lever i den.

”Jeg glæder mig meget til at videreudvikle det arbejde og de resultater, der indtil videre er opnået af de meget dygtige og dedikerede medarbejdere, der udgør SESS. Jeg forventer, at vores resultater vil få stor betydning for den fremtidige regulering på miljø- og naturområdet i EU og i Danmark. Vi er dog i lige så høj grad optaget af de nye, grundvidenskabelige resultater om populationers modstandsdygtighed i komplekse systemer, der er et resultat af centrets arbejde,” siger professor Chris Topping i forbindelse med udnævnelsen.

Læs mere om ‘Social-Ecological Systems Simulation centre’ (SESS) her.

Kontakt:
Professor Chris Topping,
Institut for Bioscience,
Aarhus Universitet,
Telefon: 87158845
Email: cjt@bios.au.dk