Aarhus Universitets segl

Ole Hertel bliver ny prodekan for myndighedsbetjeningen

Professor og institutleder Ole Hertel er fra 1. januar 2023 ansat som prodekan på Faculty of Technical Sciences og skal fremover stå i spidsen for den forskningsbaserede myndighedsrådgivning på Faculty of Technical Sciences.

Efter to år som institutleder på Institut for Ecoscience fortsætter Ole Hertel nu karrieren på Aarhus Universitet som prodekan for myndighedsbetjeningen på Tech. En opgave som den erfarne professor ser frem til. 

Myndighedsrådgivning har en vigtig rolle i fremtidens grønne omstilling 

Tech myndighedsrådgivning betjener først og fremmest Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og den rådgivning, universitetet leverer, er ifølge ham afgørende, både for at levere grundlaget for den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareproduktionen og for at sikre grundlaget for, at omstillingen kan ske under hensyntagen til miljø, natur og biodiversitet. Derfor er det en høj prioritet for den nye prodekan at få stoppet de vedvarende nedskæringer med årligt 2 % via det såkaldte omprioriteringsbidrag:

"Jeg er utrolig glad for at have fået denne mulighed og glæder mig meget til at komme i gang. Vores myndighedsrådgivning har i mange år leveret et afgørende grundlag for ministeriernes regulering og til landbrugets udvikling. Efter mere end et årtis nedskæringer er der nu behov for, at vi sikrer politisk vilje til at stoppe nedskæringerne på myndighedsområdet og sikrer en genopretning af forskningen. Ellers vil Danmark ikke længere kunne opretholde alle de vitale forskningsområder, der skal til for at realisere fremtidens grønne omstilling", siger Ole Hertel. 

Landets førende forsker i luftkvalitet

Ole Hertel indtræder i stillingen som prodekan for myndighedsbetjeningen, efter at han i en årrække har været anerkendt som erfaren forsker, underviser og siden den 1. november 2020 som institutleder på Institut for Ecoscience. Inden Ole Hertel i 2020 blev institutleder, har han bl.a. været professor og viceinstitutleder på Institut for Miljøvidenskab og er internationalt anerkendt for sin forskning inden for miljø og luftforurening og dens effekter på sundhed, natur og klima. 
 
Eskild Holm Nielsen, dekan på Faculty of Technical Sciences, glæder sig til et spændende og produktivt samarbejde med Ole Hertel: 
 
"Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til Ole Hertel. Ole har de bedste forudsætninger for at kunne forudsige de globale udfordringer inden for klima, natur og sundhed, som vores samfund står over for nu og i de kommende år. Oles kompetencer og forskningsmæssige baggrund giver Tech unikke muligheder for at udvikle den forskningsbaserede myndighedsrådgivning, der er helt afgørende for at sikre det videnskabelige grundlag, regeringen har brug for, hvis vi skal kunne realisere de grønne ambitioner i fremtiden til gavn for samfundet", forklarer Eskild Holm Nielsen. 

Omprioriteringsbidraget skal afskaffes

Regeringen planlægger i 2023 at fortsætte nedskæringen i finansieringen af myndighedsbetjeningen, som rådgiver regeringen om den grønne omstilling i landbrug, klima, natur og miljø. Den mere end et årti lange nedskæring risikerer ifølge Ole Hertel at koste afgørende forskning:
 
"Det kan fremstå paradoksalt at regeringen har store ambitioner for den grønne omstilling og har brug for ny viden og forskning samtidig med, at den miljø- og fødevareforskning, der skal danne det videnskabelige fundament for omstillingen, bliver udsat for tilbagevendende besparelser", understreger Ole Hertel, og han fortsætter: 
 
"De årlige besparelser har udhulet de vitale forskningsmiljøer, der skal skabe den nødvendige forskning og viden, der skal til for at kunne udvikle nye, bæredygtige løsninger, og vi risikerer dermed at gå på kompromis med regeringens egne ambitioner for den grønne omstilling. Jeg vil som ny prodekan for myndighedsområdet fortsætte den store indsats fra vores tidligere prodekan, og arbejde målrettet på at synliggøre myndighedsrådgivningens vigtige bidrag til den grønne omstilling, og at vi får afskaffet omprioriteringsbidraget, så vi kan genoprette forskningen. ", forklarer han. 
 
Ole Hertel tiltræder officielt den 1. januar 2023 stillingen som prodekan for myndighedsbetjeningen på Faculty of Technical Sciences.