Aarhus Universitets segl

Optælling af hvaler i Europa er begyndt

En international optælling udføres fra slutningen af juni samt hele juli for at undersøge antallet og fordelingen af hvaler, delfiner og marsvin i Nordsøen og omkringliggende farvande heriblandt de indre danske farvande. Det er et af de største feltstudier af sin art med deltagelse fra flere europæiske myndigheder og universiteter.

Det er i et fly som dette, at forskerne de næste uger skal ud og optælle. Fra venstre er det Signe Sveegaard, Jesper Philip Aagaard Christensen, Line Kyhn, alle tre fra Institut for Ecoscience, samt piloten (Privatfoto).
For at kunne dække det store område, er det splittet op i forskellige mindre områder, hvor de forskellige hold så tager hver deres. Signe Sveegaard og hendes hold skal dække et område fra Oslo og sydpå til den vestlige Østersø. SCANS-IV er et af de største feltstudier af sin art, og skal efter planen gennemføres i løbet af juli 2022.

SCANS-IV er navnet på den optælling, der i disse uger skal give viden om antallet af hvaler i de europæiske havområder. Det er den fjerde i rækken af optællinger af hvaler, der begyndte i 1994 og blev gentaget i 2005 og 2016. Fra Aarhus Universitet deltager et forskerhold på tre personer, der står for at optælle hvalerne i østlige Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og vestlige Østersø.

Den totale optælling skal dække havet fra det sydligste Spanien og op til Færøerne, hvilket gør det til et af de største feltstudier af sin art i Europa. Seniorrådgiver Signe Sveegaard koordinerer optællingen fra dansk side. Optællingen udføres i et lille fly med plads til max. seks personer, der bevæger sig med 100 knob og 183 m over havoverfladen.

”I alt er vi ni fly og et skib, der skal dække Europas farvande fra det sydlige Europa til Nordsøen. For mit holds vedkommende strækker vores område sig fra Oslo og syd på til den vestlige Østersø. Observationerne foregår ved at kigge lige ned under flyet på havoverfladen gennem flyets boblevinduer, og så give besked til en tredje person, dataloggeren, der skriver ned, når vi spotter dyrene,” siger seniorrådgiver Signe Sveegaard fra Institut for Ecoscience.

Det er fjerde gang, hun deltager i en optælling som denne. Den lille gruppe med i alt tre personer har allerede været ude at flyve 3 dage i sidste uge, men da optællingerne er meget følsomme for vejr og kun kan udføres under forhold med meget lidt vind og ingen bølger, er det ofte svært at forudsige, hvornår næste flyvning bliver gennemført.

Resultaterne skal indgå i det internationale samarbejde med at forvalte og beskytte hvaler i de europæiske farvande og samtidig give forskerne informationer om dyrenes bevægelser, der kan give input til nye forskningsprojekter. Hvalerne meget følsomme for menneskelige aktiviteter og for klimaforandringer, og det er derfor vigtige resultater for fremtidig forvaltning og forskning.

Yderligere information:
Seniorforsker Signe Sveegaard,
Institut for Ecoscience,
Mobil:  28951664,
Email: ssv@ecos.au.dk