Aarhus Universitets segl

Prodekan: Tech vil have flere kvindelige forskningsledere

Som led i AU´s nye handleplan for diversitet og ligestilling har Faculty of Technical Sciences blandt andet en klar målsætning om, at flere af fakultetets forskningsledere i fremtiden skal være kvinder. Det kræver en målrettet indsats og nye tiltag, fastslår fakultetets prodekan for forskning.

Som led i AU`s handleplan blev der i starten af marts holdt Diversitets- og ligestillingskonference for universitetets medarbejdere.
Som led i AU`s handleplan blev der i starten af marts holdt Diversitets- og ligestillingskonference for universitetets medarbejdere.
Prodekan for forskning, Brian Vinter, fortæller om diversitet og ligestilling

Indsatsen for at skabe en bedre kønsbalance og større diversitet på Tech betyder, at der er et målrettet fokus på at få flere kvindelige forskningsledere i fremtiden. Det fortæller Brian Vinter, der er prodekan for forskning på Tech:

”Tech ønsker at gennemføre målrettede indsatser til at fastholde og rekruttere talenter til vores institutter ved at skabe en arbejdsplads med ligestilling, diversitet og inklusion. Samtidig har vi et stigende fokus på at fastholde og rekruttere et større antal af kvindelige forskningsledere”, siger Brian Vinter, og han uddyber:

”På trods af en ligelig kønsfordeling på ph.d.-niveau, oplever vi på Tech, at jo længere vi kommer op i stillingshierarkiet, des færre kvinder har vi i de faste videnskabelige stillinger. Det skal vi have ændret på, så flere kvinder vælger at følge en karriere på Tech”, siger han.

”Exit Surveys” skal hjælpe til med fastholdelse

Et af de redskaber Tech planlægger at tage i brug i ønsket om blandt andet at fastholde flere kvinder i lederstillinger er at indføre såkaldte "exit surveys". De består af dels et spørgeskema til alle VIP medarbejdere (inkl. ph.d.), der forlader Tech og dels interviews med udvalgte medarbejdere:

”På baggrund af de data, der indhentes, kan fakultetet eller institutter med særligt behov for ekstra indsatser, sikre mere målrettede initiativer på baggrund af den indsamlede viden. Dermed kan vi forhåbentlig få en forståelse for, hvad der skal til for både at fastholde og tiltrække flere kvinder til de videnskabelige stillinger”, understreger han.

Led i AU´s handleplan for diversitet og ligestilling

Indsatsen på Tech er led i AU´s nye "Handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion 2023-25", som indeholder fire aktiviteter, der gælder på tværs af universitetet. En af universitetets hovedaktiviteter var en Diversitets- og ligestillingskonference i starten af marts, hvor op mod 450 deltagere fra AU var med. Derudover har hvert fakultet, Erhverv og Innovation samt administrationen udarbejdet særskilte aktiviteter, som man vil arbejde med i handleplansperioden:

”På Tech er samarbejde en kerneværdi. Vi samarbejder på international, national og lokal skala. Med den nye handleplan for diversitet sætter vi fokus på at høste frugterne af diversitet i samarbejdet i den mindste skala, forskningsgruppen. Når vi zoomer helt ind og fokuserer på diversitet i gruppen, kan vi fundere vores samarbejds-dna dybt i hverdagen og på den måde sikre, at vi også fremadrettet leverer den absolut bedste forskning,” siger Brian Vinter. 

Læs mere om diversitet og ligestilling på AU >>