Aarhus Universitets segl

START inviterer forskere til at deltage i hub-samarbejde

START - Centre for Sustainable Agrifood Systems - inviterer forskere på tværs af landets otte universiteter til at blive en del af START´s hub-samarbejde. Målet er at skabe afgørende vidensdelingen på tværs af universiteterne, som kan accelerere den grønne omstilling inden for landbruget og fremtidens fødevaresystemer.

Klimadebatten handler i høj grad om bæredygtighed og grøn omstilling af fødevaresystemet. Klimaudfordringerne kræver nye måder at samarbejde på, hvorfor alle danske universiteter er gået sammen i dette center.

Med det formål at accelerere den afgørende vidensdeling der reelt kan skubbe den grønne omstilling i gang, gik alle landets universiteter i efteråret 2021 sammen om at etablere det fælles forskningssamarbejde START - et nationalt center for bæredygtig omstilling af landbruget og fødevaresystemerne.

Forskningssamarbejdet har allerede resulteret i adskillige "research hubs" inden for relevante temaer, hvor de tilknyttede forskere har et åbent forum for tværfaglige drøftelser på landbrugs- og fødevareområdet om fremtidige muligheder i overgangen til et bæredygtigt landbrugsfødevaresystem:

"START er en unik platform, hvor forskere på tværs af forskningsområder og universiteter kan engagere sig i nye nationale partnerskaber med internationalt fokus. Platformen forener relevante forskningsmiljøer på tværs af videnskaberne. Den intensive og tværfaglige tilgang til forskningen giver forskerne mulighed for at udvikle virkelige løsninger på nuværende og fremtidige globale udfordringer. START vil blive et europæisk forskningsmæssigt powerhouse og være en foretrukken partner for nye samarbejder på den internationale scene ", siger Mogens Rysholt Poulsen, som er Dekan og nyudnævnt formand for styregruppen bag START.

Skaber plads for interdisciplinære samarbejder

START centeret er en one-stop shop for forskningssamarbejder, der skaber plads til interdisciplinære samarbejder inden for naturvidenskaber, ingeniørvidenskaber, samfundsvidenskaber og humaniora. Forskningssamarbejdet skal spille en afgørende rolle i at skabe løsninger og strategier for en mere bæredygtig udvikling inden for landbrugs- og fødevaresystemerne.

"Målet med START´s `research hubs` er at skabe fora, hvor landets forskere har mulighed for at vidensdele på tværs af forskningsområder. Dermed skaber de en fælles dagsorden, hvor de kan diskutere forskning, samarbejde og mulighederne for tiltrækning af finansiering", fortæller formanden for styregruppen.

Indtil videre har op mod 300 forskere deltaget i START aktiviteter, og Mogens Rysholt Poulsen opfordrer alle forskere, der ønsker at være en del af START-samarbejdet, til at tilmelde sig nu:

"Det er nu, man skal tilmelde sig, hvis man ønsker at være en del af det tværgående forskningssamarbejde og de forskellige hubs, fordi det giver en unik mulighed for både at opbygge netværk og bidrage med afgørende viden. Det tværgående samarbejde er fundamentet for at søge de store forskningsmidler og dermed kunne rykke på den presserende klimaudfordring", understreger Mogens Rysholt Poulsen.

Hvorfor blive en del af START?

START er et samarbejde mellem alle danske universiteter og ledes af en styregruppe med repræsentanter fra alle de stiftende universiteter. Formandskabet for styregruppen bag START vil skifte hvert halve år mellem de otte universiteter, som er Danmark Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), IT-Universitetet i København (ITU), Copenhagen Business School (CBS), Aalborg Universitet (AAU), Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitet (RUC).

Som en del af START får forskerne mulighed for at:

  • Engagement i nye netværk og forskningsrelationer på tværs af forskellige fagligheder
  • Øget eksponering for europæiske og nationale forsknings- og innovationslandskaber
  • Adgang til forskningsinfrastrukturer på tværs af institutionerne
  • Øget adgang til data, analyser og modeller
  • Mere effektiv støtte til nationale og internationale `research calls` - funding
  • Tidlige forskeres muligheder for at opbygge netværk i Danmark
  • Talentudvikling og øget opmærksomhed relevant for rekruttering
  • Øget evne til at tiltrække internationale talenter og muligheder for udveksling af personale på tværs af partneruniversiteter
  • Øget international gennemslagskraft og synlighed
  • Ledet på tillid og ikke reguleret af skriftlig aftale.

Vil du være med?

START inviterer forskere fra alle landets universiteter til at deltage i et eller flere Research Hubs.

Overvej, hvordan din forskningsekspertise og viden kan sættes i spil. START inviterer dig til at tilmelde dig research hubs og bringe din viden i spil tværfagligt.

Ved tilmelding modtager du en velkomstmail. Herefter vil du blive inviteret til START- og Research hub-relaterede aktiviteter.

Bemærk, at dine registrerede data vil blive behandlet og administreret i overensstemmelse med GDPR og opbevaret i en periode på op til fem år. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at kontakte START Administrative Team.

Sæt kryds I kalenderen d. 20.-21. marts hvor START inviterer interesserede forsker til årsmøde med den foreløbige titel ”Improving impact project descriptions in green transition applications”.

Læs mere om START hubs – vil du være en aktiv del af START så tilmeld dig her