Aarhus Universitets segl

Thomas vinder ph.d.-pris for at skubbe universiteterne mod en grønnere fremtid

Thomas Stridsland har med tværfaglighed bidraget til i højere grad at gøre den akademiske verden i stand til at spille en rolle i forhold til reduktion af drivhusgasser.

Under sin ph.d. på Institut for Miljøvidenskab har Thomas Stridsland undersøgt, hvordan vi kan gøre forskningsverdenen grønnere – et aspekt af den grønne omstilling, som vi ofte glemmer. Foto: Anne Kring

Da Thomas Daae Stridsland kom til Aarhus Universitet som ph.d.-studerende var hovedopgaven klar. AU var i færd med at udvikle metoder til beregning og håndtering af dets klimabelastning – på en måde hvor viden omsættes til handling. Men der manglede forskning.

 ”Klimaregnskab er nyt for forskningen. Derfor gav det i løbet af mit projekt mening at skrive om ret mange forskellige emner i form af case studies, som så endte med at danne empiri til min afhandling. Næsten uanset, hvor jeg kiggede hen, fandt jeg huller i videnskaben,” fortæller Thomas.

Hans store drivkraft er at bedrive forskning, som gør en håndgribelig forskel uden for universitets mure. På sin kandidatuddannelse fra Københavns Universitet havde han fulgt et kursus i climate solutions, hvor man fra universitetets side kobler grupper af studerende på virksomheder, som man så hjælper med klimaregnskab og forslag til bæredygtig omstilling.

Den disciplin har han på ph.d’en videreført og videreudviklet med sine case studies.

”Kandidaten i klimaforandringer er tværfaglig. Og jeg blev i mit ph.d.-forløb bestyrket i, at det ikke er nok med naturvidenskab. Sammen med en filosofistuderende skrev jeg en artikel, som tydeliggjorde, at håndteringen af klimakrisen i sidste ende afhænger af menneskers og fællesskabers evne til at forandre sig. Der er brug for tværfaglige løsninger, som jeg tog med i min forskning,” siger Thomas.

Visninger
Vinder af ph.d.-prisen 2024 for Tech Thomas Stridsland fortæller om, hvordan universiteterne kan blive mere grønne og bæredygtige.

Et væsentlig begreb i den sammenhæng er omstillingsrisici. Thomas Stridslands analyse viser, at et universitet, som ønsker at reducere dets risici, dels bør samarbejde tæt med samfundet, og dels er det – i takt med et ændret syn på bæredygtighed – afgørende for fremtidens universiteter at kunne bevise, at de arbejder aktivt med klimaspørgsmål.

Med Thomas som hovedforfatter på både AU’s tværfagligt anlagte klimaregnskab og på en best practice-guideline for universiteter udarbejdet sammen med Danske Universiteter kan Danmark faktisk betragtes som et foregangsland på dette felt. 

Nu forsker han videre som postdoc i Climate and Food Security på Københavns Universitet.

Deltag i prisoverrækkelsen

Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 11.00 - 13.30 uddeles en af Aarhus Universitets fornemste priser: Victor Albeck-prisen. Ved samme lejlighed uddeles også Aarhus Universitets Forskningsfonds fem ph.d.-priser – herunder prisen til Thomas Stridsland.

Du kan stadig nå at tilmelde dig, hvis du er interresseret.

Tilmeld dig her.