Aarhus Universitets segl

To forskningstalenter modtager VILLUM-bevilling

Siden 2011 har Villum Young Investigator-programmet støttet unge, ambitiøse forskeres tidlige karriere. To af årets unge modtagere findes på Faculty of Technical Sciences, der samlet modtager knap 12 millioner kroner.

I år uddeles 19 bevillinger til forskertalenter i hele Danmark. På Aarhus Universitet modtager fire talenter en Young Investigator-bevilling.

Bevillingerne er hver for fem år, og hver modtager har formået at vise et klart defineret mål med deres forskning. Samtidig er det et krav, at projektet skal have et omfang, der er så stort, at udførelsen kræver etablering af en forskningsgruppe.

På Faculty of Technical Sciences modtager:

Adjunkt Shweta Agarwala, Institut for Elektro- og Computerteknologi, 5,9 millioner kroner til projektet: ”Printet bio-inspireret hydrogel substrat med klæbende og -elektrisk ledningsevne til bæredygtig elektronik”.

Ophobning af elektronikaffald på jorden er et voksende problem. Projektet vil udvikle nye bionedbrydelige materialer, der muliggør bæredygtig elektronik til fremtiden. Projektet vil især udnytte såkaldte polymere byggesten og deres interaktioner til at designe justerbare elektroniske materialer med helt nye funktioner med henblik på at opbygge en robust platform til at studere og udvikle biologisk nedbrydelige enheder. Bevillingen finansierer en ph.d.-studerende, en postdoc og udstyr. Læs mere om arbejdet her.

Adjunkt Kasper Vita Kristensen, Institut for Bio- og Kemiteknologi, modtager 5,9 millioner kroner til projektet: ”Indendørs Kemi og Indeklima”.

Størstedelen af den luftforurening, vi udsættes for, skyldes luftforurening i vores indendørsmiljøer. På trods af dette ved vi endnu meget lidt om den kemi og de kemiske processer, der bidrager til luftforurening i vores indendørsmiljøer. Dette projekt vil belyse de vigtigste kilder og processer relateret til indendørs kemisk luftforurening og bidrage til udviklingen af et sundere indeklima. Legatet vil dække bevillingsmodtager, en ph.d.-studerende og en postdoc. Læs mere om projektet her.

Læs mere om årets uddeling på VILLUM FONDENs hjemmeside.

 

Ny ansøgningsrunde begynder i foråret

Villum Young Investigator-programmet (YIP) har fokus på at tiltrække og fastholde dygtige yngre danske og udenlandske forskere på danske universiteter. Målet er at understøtte universiteternes udvikling af internationale forskningsmiljøer på højt niveau.

VILLUM FONDEN åbner for ansøgninger til programmet den 6. april 2021.