Aarhus Universitets segl

Universitet og industri i åbent samarbejde om lægemiddelforskning: Det handler om tillid.

Det banebrydende åbne forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet og foreløbig ni lægemiddel- og biotekvirksomheder, ODIN, er nu sat på skinner, og forskerne er klar til at kaste sig over de første fælles projekter, som skal fremme udviklingen af nye lægemidler i hele verden. Platformen er åben, så al viden og alle resultater bliver delt – både inden for netværket og med resten af verden.

Med Open Discovery Innovation Network (ODIN) er Aarhus Universitet i færd med at skabe en helt ny model for erhvervssamarbejde. Modellen for åben innovation gør det muligt for virksomheder og akademiske forskere at dele deres viden og samarbejde på kryds og tværs og dermed accelerere udviklingen af nye lægemidler i tillid til, at deres åbenhed lønner sig.

Ifølge Marie Louise Conradsen, som er Head of Open Science på Aarhus Universitet, har universitetet to sideløbende ambitioner med ODIN:

 • At skabe hurtigere og mere effektiv opdagelse af nye lægemidler ved sammen at udvikle et stærkt fundament af grundlæggende viden og analyseværktøjer, som alle får adgang til. ODINs åbne resultater kan ikke patenteres, men det står alle frit at udvikle produkter på baggrund af dem, og beskytte dem kommercielt.
 • At skabe en model for erhvervssamarbejde, der skal give alle parter mulighed for og lyst til at samarbejde fremover, såvel med Aarhus Universitet som med hinanden. Også i lukkede projekter. Og med flere forskellige brancher.

”Vi vil skabe rammerne for samarbejde og tillid – både mellem forskere og virksomheder, mellem virksomhederne indbyrdes og mellem forskerne på AU, som jo ofte også konkurrerer indbyrdes i andre sammenhænge og situationer. Og vi hjælper parterne med at finde hinanden på tværs af store organisationer, så de rette kompetencer mødes om at løse de forskningsmæssige udfordringer, der er for store til, at vi kan klare dem hver for sig,” forklarer Marie Louise Conradsen.

Attraktivt samarbejde

Siden Novo Nordisk Fonden i februar 2020 bevilgede 54,5 mio. kr. til Open Discovery Innovation Network, er det således ikke kun forskerne, der har haft travlt. Jurister på universitetet og hos de ni danske og udenlandske virksomheder har knoklet med at udarbejde en rammeaftale, som skal gøre det trygt for både virksomheder og universitetsforskere at dele deres viden åbent.

Medicinalvirksomheder bruger ellers mange ressourcer på at patentere nye lægemidler, men når det gælder de tidligste faser af produktudviklingen, har de brug for mange af de samme analyseværktøjer og viden. Derfor er samarbejdet attraktivt.

”Vi ved, at uanset hvor innovativ vores egen forskning er, så kan vi ikke opnå alt det, vi gerne vil opnå, hvis vi gør det alene. Derfor er vi glade for at deltage i Open Discovery Innovation Network og samarbejde med akademiske institutioner og andre medicinalfirmaer, så vi kan bidrage til at fremme opdagelsen af lægemiddel-targets,” siger Pernille Lærkegaard Hansen, som er leder af Bioscience Renal (nyresygdomme) hos medicinalkoncernen AstraZeneca AB. Her er hun ansvarlig for eksterne samarbejder og med til at vurdere patentmuligheder.

Matchmaking med brede værdier

Rent praktisk foregår samarbejdet ved, at ODIN tilbyder rammer for matchmaking mellem virksomheder og forskere – for tiden kun digitalt – hvor virksomhederne og forskerne fra AU kan fremsætte ideer til nye forskningsprojekter.

Det munder ud i forslag til forskningsprojekter, som kan skabe bred værdi – altså kunne gavne flere end blot den enkelte virksomhed – og skal godkendes af først en projektbedømmelseskomite og siden en styregruppe, som bevilger pengene til de mest lovende projekter.

Den første matchmaking-runde resulterede i 39 ideer og 19 endelige ansøgninger, hvoraf fem er endeligt godkendt til finansiering.

Og nu er en ny runde af matchmaking og ideudvikling i gang.

Rektor: Stor effekt for samfundet

AU’s rektor, Brian Bech Nielsen, ser ODIN som et fremragende værktøj i bestræbelserne på at skabe samarbejde på tværs af sektorer til gavn for samfundet.

”ODIN spiller naturligt ind i Aarhus Universitets egen strategi, men også i de fælles ambitioner, som de danske universiteter lancerede for nylig. Vi ønsker netop at styrke rammerne for samarbejde med både store og små virksomheder, så indsatsen får så stor effekt i samfundet som muligt,” siger Brian Bech Nielsen.

De ni virksomheder, som var med til at udforme rammeaftalen, er

 • Novo Nordisk A/S
 • AstraZeneca AB
 • H Lundbeck A/S
 • Bioneer A/S
 • BioXpedia A/S
 • Omiics ApS
 • Boehringer Ingelheim Danmark A/S
 • Nordic Bioscience A/S
 • Leo Pharma A/S

… men der er allerede en mere, som har underskrevet den, og flere er på vej. Yderligere 26 virksomheder deltog nemlig i ODINs første runde.


Yderligere information

Besøg ODIN's hjemmeside

Marie Louise Conradsen,
Head of Open Science på Aarhus Universitet
Mail: mlco@au.dk
Mobil: 9350 8496