Aarhus Universitets segl

Velkommen til de nye studerende

Technical Sciences byder i år velkommen til 1.131 nye studerende på ingeniøruddannelserne og agrobiologi. Studiestarten er på grund af corona anderledes end den plejer at være – og alligevel ligner den sig selv.

Forventningsfulde og lidt nervøse ansigtsudtryk på de nye studerende, tutorer i kulørte t-shirts, der forklarer, dirigerer og viser rundt, navnelege i en rundkreds, mens solen begynder at titte frem bag regnvejrsskyerne.

Studiestarten 26. august 2020 ligner på mange måder studiestarten sidste år og året før, men intet er som bekendt helt som det plejer, efter at coronavirussen har vendt op og ned på alting, og ikke mindst på den måde, vi møder nye mennesker og er sammen på.

Da de nye studerende mødte op onsdag morgen, blev de budt velkommen af tutorer iført mundbind, som viste dem hen på deres nye stamhold. Når de nye studerende er på deres stamhold, skal de ikke overholde afstandskravet på 1 meter til hinanden, men afstandskravet gælder til alle andre. For diplomingeniørerne foregår studiestarten på mindre hold, men af praktiske grunde er det ikke muligt at lave faste stamhold for efterårssemestret.

Derudover skal de studerende vænne sig til at bruge håndsprit, spritte af i lokalerne, holde til højre på gangene og følge afmærkninger og pile på gulve og trapper. 

Det er også blevet indskærpet over for de nye studerende, at introaktiviteterne foregår uden alkohol. Men bortset fra det venter der dem tre introdage med en masse nye informationer om faglige ting, praktiske forhold, skema, læsegrupper, navne på deres nye studiekammerater – og alt hvad der ellers altid har hørt studiestarten til.

Den første dag i et nyt liv

”I står i starten af en ny epoke af jeres fremtidige liv. Fagligt, personligt og socialt vil studiestarten komme til at udvikle jer, og med jeres uddannelse fra Aarhus Universitet vil I have de bedste muligheder.”

Sådan siger Eskild Holm Nielsen, dekan for Faculty of Technical Sciences, i velkomstvideoen til de nye studerende, som i år har afløst den sædvanlige velkomst i et stort auditorie.

Udover at være en vigtig dag for den studerende, er studiestarten en af de vigtigste dage på året for et universitet, hvis fornemste opgave det er at uddanne unge mennesker til at løse vigtige opgaver i fremtidens samfund. Og de nye studerende på Technical Sciences får med deres uddannelser mulighed for at sætte deres præg på samfundet og løse nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står overfor.

”I vil få lov til at arbejde med det, der interesserer jer allermest. Det er en enestående mulighed for at tage jeres interesse og gøre den til jeres kompetence”, lyder det videre fra dekanen, som dog også understreger, at studietiden er langt mere end det faglige, og der rig mulighed for sociale aktiviteter. Se dekanens velkomstvideo til de nye studerende på Technical Sciences.

Tak til tutorerne

Planlægningen og afholdelsen af studiestarten er i høj grad lagt i hænderne på de mange frivillige tutorer, som har brugt det sidste halve år på at forberede en god start for de nye studerende. I år under de særlige vanskelige omstændigheder, at nogle af de aktiviteter, som plejer at være en del af studiestarten, ikke kan lade sig gøre, eller skal foregå andre rammer.

Den opgave har tutorerne taget på sig med gå-på-mod og handlekraft, og de har tilrettelagt tre dages intensivt introforløb, som skal hjælpe de nye studerende godt i gang, både på uddannelsen, i forhold til at lære deres nye studiekammerater at kende – og i forhold til at overholde de mange restriktioner for at undgå smittespredning.

Tutorerne følger de nye studerende gennem hele første semester og står klar med råd og vejledning, når der er behov for det.

En stor tak skal lyde til tutorerne på Technical Sciences!