Aarhus Universitets segl

Orme på dåse kan være fremtidens bæredygtige fiskefoder

Forskere fra Aarhus Universitet vil løse miljøudfordringer i fiskeopdræt ved at masseproducere små regnorme med omega-3 fedtsyrer på bæredygtig vis.

Af Nat-Tech KOM, juni 2021.

Seniorforsker Stine Slotsbo fra Institut for Ecoscience leder efter den bedste måde at masseproducere en bestemt slags regnorm.

Enchytraeus albidus, som er en art ”dværgregnorm”, også kaldet Enchytræer.

Det lyder måske lidt underligt, men målet med projektet, som Stine Slotsbo i samarbejde med professor Martin Holmstrup har arbejdet på siden 2018, er at udvikle et bæredygtigt alternativ til det fiskefoder, som fiske-larver og fisk bliver fodret med i opdræt.

Der er nemlig miljømæssige udfordringer ved det foder, som man i dag fodrer med. Udfordringer, som de små orme kan være løsningen på, hvis man spørger Stine Slotsbo.

Når grundforskning går i fisk

Det havde i virkeligheden ingenting med fisk at gøre, da forskeren for omkring 15 år siden begyndte at interessere sig for ormene.

”Grunden til, at vi overhovedet fandt ud af det her, ligger i grundforskning, som intet har med fisk at gøre. Vi har forsket i ormene, for at undersøge og forstå deres evne til at tåle at fryse,” fortæller Stine Slotsbo.

Enchytræerne kan findes i meget store tætheder i opskyllet, rådnende tang på strandbredder. I Europa findes de så langt nordpå som Svalbard og så langt sydpå som Spanien, og de kan være tilpasset miljøer med gennemsnitstemperaturer fra plus 15 til minus 5 °C, men overlever i frossen tilstand helt ned til -20 °C.

Årsagen til, at ormene ikke dør af frostgraderne, skal bl.a. findes i deres høje indhold af flerumættede fedtsyrer i cellemembranen. Dyr, som er kuldetolerante, er i stand til at ændre deres cellemembraner, så de kan holde sig flydende og funktionelle selv i frostgrader.

”Vi fandt ud af, at Enchytræerne havde et højt omega-3 indhold og tænkte ikke videre over det indtil vi ved et tilfælde kommer i kontakt med fiskeopdrættere, som siger, at de mangler levende foder med højt indhold af omega-3-fedtsyrer. Og pludselig var idéen der, ” siger Stine Slotsbo.

Udfordringerne ved fodring i opdræt

En af de store udfordringer ved det foder, som man i dag benytter i fiskeopdræt, er indholdet af omega-3-fedtsyrer. De fleste ved, at det er sundt at spise fisk, fordi de indeholder omega-3-fedtsyrer. Men faktisk er det ikke fiskene selv, der producerer de sunde fedtstoffer. De optager dem, ligesom mennesker, gennem føden.

Fiskelarver har brug for omega-3-fedtsyrer for at vokse og udvikle bl.a. hjerne og syn. I havene er det simpelt. Planteplankton, som producerer omega-3-fedtsyrer, bliver spist af zooplankton, som bliver spist af fiskene, som så kan optage det sunde fedt. I fiskeopdræt er det en udfordring. Her bliver man nødt til at berige det fiskefoder, man benytter, med omega-3-fedtsyrer.

”Men det skal jo komme et sted fra. For øjeblikket kommer det især fra andre fisk. Og det er ikke særlig bæredygtigt, hvis vi fisker havene tomme for at fodre fisk i opdræt,” siger Stine Slotsbo.

Netop derfor kan Enchytræerne være løsningen ifølge forskeren. De kan selv danne de omega-3-fedtsyrer, som fiskene skal bruge, og de er mulige at masseproducere – og det endda på bæredygtig vis.

Affaldsprodukter er nøglen til bæredygtighed

Det bæredygtige aspekt af projektet er centralt.

Ormene dyrkes i plastikkasser, som fyldes med en blanding af tang og jord, og ormenes foder hældes så ovenpå tang- og jordblandingen.

Tangen, som ormene dyrkes i, er et affaldsprodukt, som man flere steder i Danmark alligevel arbejder på at finde metoder til at fjerne fra strandbredderne, og foderet, som ormene fodres med, består af restprodukter fra fødevareindustrien, f.eks. kaffegrums fra store hotelkæders køkkener eller mask fra produktionen på ølbryggerier.

”Vi kunne godt gøre nogle ting nemmere og hurtigere, hvis vi var villige til at bruge mere energi og flere ressourcer, men hele pointen er at reducere ressourcerne, så det bliver mest muligt bæredygtigt.

Vores mål er at bruge noget, som ellers ville blive til affald og i stedet gøre til fiskeføde, som i sidste ende bliver til menneskeføde,” siger Stine Slotsbo.

Orme på dåse i fremtiden

På universitetet arbejder forskerne på at klarlægge de betingelser, som skal til for, at Enchytræerne kan masseproduceres og bruges som fiskefoder. De undersøger bl.a. temperatur, fugtighed, salinitet og kvalitet af tang. Alt imens en række af projektets erhvervssamarbejdspartnere opskalerer resultaterne og tester dem i praksis.

Enchytræernes værdi som levende foder er allerede i mindre skala blevet testet på bl.a. skrubber og pighvar i opdræt. Og der er ingen tvivl om, at fiskene lever godt på ormene, fortæller Stine Slotsbo.

Foruden sammensætningen af det rigtige foder til ormene, så er opbevaring og transport til fiskeproducenterne det næste, som Stine Slotsbo vil undersøge i projektet.

”Vi har en drøm, som går ud på, at vi kan fryse Enchytræerne ned i en dåse, så fiskeproducenten kan få en dåse på frost. Så kan han tage dåsen ud, lade den tø og så hælde levende orm ned til sine fisk. Vi er der ikke helt endnu, men det er målet,” fortæller Stine Slotsbo.

Kontakt Stine Slotsbo for mere viden om projektet