Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Technical Sciences

27.02.2020 | Institut for Agroøkologi

Målrettet udtagning af landbrugsjord giver effektiv reducering af kvælstofbelastningen

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet bør Danmark reducere kvælstofbelastningen til kysterne med 13.000 ton/år. Uden målretning af indsatsen vil det ifølge forskere fra Aarhus Universitet kræve braklægning af 35% af dansk landbrugsjord, mens målretning af indsatsen kan mindske arealet til 23%.

Den første tredimensionelle struktur af IgE antistoffet, som udløser allergiske reaktioner. Til venstre ses de eksperimentelle data opnået ved hjælp af elektromikroskopi, som førte til den tredimensionelle struktur af IgE. Til højre de tilsvarende eksperimentelle data samt strukturen af IgE bundet til en del af lægemiddel kandidaten Ligelizumab. Illustration: Rasmus K Jensen, AU

24.02.2020 | Faculty of Technical Sciences

Forskningsgennembrud åbner døren til en helt ny forståelse af det, der udløser allergiske reaktioner

Et internationalt forskerteam har for første gang nogensinde beskrevet den overordnede struktur af et IgE-antistof, som er nøglemolekylet i allergiske sygdomme. Gennembruddet, som er foretaget via elektronmikroskopi, giver vigtig indsigt i allergiske reaktioners grundlæggende mekanismer og kan bane vejen for mere effektiv allergimedicin.…

Jørgen E. Olesen er ansat som institutleder for Institut for Agroøkologi pr. 1. marts 2020. Foto: AU

21.02.2020 | Institut for Agroøkologi

Ny institutleder på Institut for Agroøkologi

Jørgen E. Olesen er pr. 1. marts 2020 ansat som institutleder på Institut for Agroøkologi. Han har været konstitueret i rollen siden september 2019.

Skovene omkring Aarhus, her Riis Skov ved Aarhus C, er omdrejningspunktet for de ingeniørstuderende i deres jagt på helt nye antibiotikaproducerende bakterier. Februar gik det løs med indsamlingen af de første jordprøver, men inden længe vender de studerende tilbage til skovene for at indsamle endnu flere, som forhåbentlig kan være med til at løse verdens store problemer med antibiotikaresistens. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.

20.02.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Aarhus-studerende med i verdensomspændende jagt på ny antibiotika

Aarhus Universitet har som det første danske universitet sluttet sig til det globale crowdsourcing-initiativ Tiny Earth, der med hjælp fra undervisere og tusindvis af studerende verden over forsøger at bekæmpe antibiotika-resistens.

Mogens Sandø er centerleder for QGG. Han indtræder nu i fakultetsledelsen på Faculty of Technocal Sciences. (Foto. Rasmus Rørbæk)

19.02.2020 | Faculty of Technical Sciences

Nyt institutlignende center i et genetisk krydsfelt

Det interdisciplinære Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) udvides og får i fremtiden status af institutlignende center under det nye Faculty of Technical Sciences. Centerleder, professor Mogens Sandø Lund, indtræder i fakultetsledelsen. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2020.

Testemne under forsøg, hvor de to ender yderst tv langsomt trækkes i hver sin retning. Vha. Digital Image Correlation kan bevægelser måles optisk. Den vertikale bevægelse af testemnet er således vist med farvede konturlinjer. Foto: Simon Heide-Jørgensen.

19.02.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Designer-huller gør glasmateriale langt stærkere

Ved at lave specialdesignede indskæringer i plexiglas har danske forskere gjort materialet stærkere, lettere og mere fleksibelt. Den nye viden kan bl.a. benyttes til at gøre mikrochips langt mere holdbare.

18.02.2020 | Bevilling

Stor fremgang i Marie Skłodowska-Curie Fellowships

Fakulteterne for Natural Sciences og Tehnical Sciences tegner sig for tilsammen 16 af de i alt 23 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, som Aarhus Universitet har høstet i 2019-runden.