Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Technical Sciences

Ill: Colorbox

29.10.2020 | Faculty of Technical Sciences

Forskere på TECH modtager 28,3 millioner kroner til forskning i grøn omstilling

Danmarks Frie Forskningsfond har netop offentliggjort de 65 forskningsprojekter om grøn omstilling, der modtager bevillinger. På Faculty of Technical Sciences findes ni projekter, der nu kan fokusere på det samfundsvigtige forskningsområde.

Kamchatkakrabben (Paralithodes camtschaticus) kan veje op til 15 kilo og måle to meter fra klospids til klospids. (Foto: Colourbox).

28.10.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Klimaforandringer øger risikoen for invasive arter i havet ved Grønland

Øget skibstrafik og højere temperaturer i havet giver risiko for flere invasive arter i det arktiske havmiljø. Disse arter kan gribe afgørende ind i de følsomme arktiske økosystemer til skade for naturen og det lokale fiskeri.

Foto: Colorbox

27.10.2020 | Institut for Bioscience

Nyt værktøj til hurtig og effektiv bekæmpelse af olieudslip på havet

Et dansk forskerhold fra Aarhus Universitet står bag et nyt, gratis værktøj til planlægning af beredskab i tilfælde af et olieudslip på havet

Professor Martyn Tranter (foto: AU)

26.10.2020 | Institut for Miljøvidenskab

Miljøforsker modtager prestigiøs fortjenstmedalje

Professor Martyn Tranter fra Institut for Miljøvidenskab er netop blevet udpeget til at modtage den fornemme Julia and Johannes Weertman Medalje 2021 af den Europæiske Geoscience Union (EGU). Udmærkelsen gives bl.a. for hans verdensførende arbejde med glaciologi, som han deltager i på AU. Prisen overrækkes i 2021.

Foto: Jesper Rais

26.10.2020 | Institut for Agroøkologi

Ny analyse af klima- og miljøeffekter af biogasproduktion

Forskere fra Institut for Agroøkologi og Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet har undersøgt klima- og miljøeffekter af fem forskellige former for biogasproduktion. Resultaterne er udgivet i en ny DCA-rapport.

AU FOOD er initiativtager til et nyt netværk, der skal sætte gang i udviklingen af bæredygtigt, nordisk, kultiveret kød med udgangspunkt i lokale ingredienser. Foto: Colourbox.

21.10.2020 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Institut for Fødevarer, Bæredygtighed

AU FOOD sætter gang i udviklingen af kultiveret kød med nyt nordisk netværk

AU FOOD er initiativtager til et nyt netværk, der skal sætte gang i udviklingen af kultiveret kød med udgangspunkt i bæredygtige, nordiske ingredienser og dermed tage konkurrencen op med de udenlandske producenter. For nyligt afholdt netværket det første netværksmøde og -workshop med deltagere fra hele norden.

Numeriske simuleringer er ikke tilstrækkelige, hvis man skal kunne teste virtuelle prototyper under troværdige forhold. Det kræver troværdige digitale tvillinger. Foto: Istock.

20.10.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Nyt projekt giver industrien mulighed for at skrotte prototyperne

Et tværeuropæisk konsortium bestående af bilproducenter, universiteter, videncentre og leverandører er gået sammen om et nyt forsknings- og udviklingsprojekt, der skal hjælpe industrien til at skifte fra virkelige til virtuelle prototyper.

Adjunkt Nicolas Volet (på billedet) har sammen med Dr. Holger Klein fra OE Solutions America opdaget en metode, hvormed de kan indsnævre laseres linjebredde markant. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.

15.10.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Ny opdagelse åbner for gennembrud inden for laserteknologi

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge ikke-lineære processer i halvlederlasere: Det kan være et springbræt til næste generations fiberoptiske netværk.

Når ilten forsvinder i bundvandet forsvinder de dyr, der kan flygte. Fastsiddende dyr er overladt til de dårlige forhold. Svovlbakterien Beggiatoa danner en måtte på overfladen af havbunden – det såkaldte ’liglagen’. Bakterierne kan omsætte den svovlbrinte, der trænger op fra bunden med den smule ilt, der er tilbage i bundvandet, og bakterierne udgør sidste skanse i en uheldig udvikling. Når de forsvinder, frigives den giftige svovlbrinte til vandet, hvor den slår planter og dyr ihjel. Foto: Peter Bondo.

09.10.2020 | Institut for Bioscience

Iltsvind hærger igen de indre danske farvande

De nyeste målinger af iltindholdet i de danske farvande viser et massivt iltsvind, der ligger på niveau med perioden 1989-2009. Det er meget alvorligt for livet i havet siger seniorrådgiver Jens Würgler Hansen fra Aarhus Universitet.

Eskild Holm Nielsen, dekan for Faculty of Technical Sciences  (Foto: Melissa Yildirim, AU)

08.10.2020 | Faculty of Technical Sciences

AU’s bestyrelse vedtager ny organisering af ingeniørområdet

På bestyrelsesmødet 8. oktober gav AU’s bestyrelse grønt lys til etableringen af fire nye ingeniørinstitutter på universitetet. Den nye organisering har til formål at samle fagmiljøerne på tværs af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniørvidenskab. De nye institutter åbnes 1. januar 2021.

Viser resultater 1 til 10 ud af 12

1 2 Næste