Aarhus Universitets segl

AU Viborg: Nye uddannelser med fokus på planter og dyrs rolle i den grønne omstilling godkendt af ministeriet

AU Viborg i Foulum har nu officielt fået grønt lys af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at starte nye uddannelser i Dyrevidenskab og Plante- og Fødevarevidenskab fra 2024.

AU Viborg i Foulum har officielt fået grønt lys til at starte nye uddannelser i Dyrevidenskab og Plante- og Fødevarevidenskab fra 2024. Foto: AU Foto
AU Viborg i Foulum har officielt fået grønt lys til at starte nye uddannelser i Dyrevidenskab og Plante- og Fødevarevidenskab fra 2024. Foto: AU Foto

Udover Veterinærmedicin bliver det nu også muligt at læse Dyrevidenskab og Plante- og Fødevarevidenskab på AU Viborg. Alle uddannelser får base på Aarhus Universitets campus ved Forskningscenter Foulum. En nyhed som glæder Finn Borchsenius, der er prodekan for uddannelse på Faculty of Technical Sciences:

”Det er selvfølgelig dejligt, at vi nu endelig har fået de formelle godkendelser på plads. Vi er allerede i fuld gang med at udvikle de nye uddannelser, som skal placeres på AU Viborg. Nu kan vi bare glæde os over, at vores arbejde har båret frugt, og at vi kan fortsætte arbejdet med at gøre alt klart til vores kommende studerende på AU Viborg i 2024”, siger Finn Borchsenius.

Fokus på planter og dyrs rolle i den grønne omstilling

De nye uddannelser i Dyrevidenskab og Plante- og Fødevarevidenskab har fokus på, hvordan dyr og planter kan tænkes ind i den grønne omstilling. Jørgen E. Olesen, der er institutleder på Institut for Agroøkologi, glæder sig over, at uddannelsen i Plante- og Fødevarevidenskab endelig er godkendt af ministeriet:

"Jeg er utrolig glad for, at vi nu har fået den her godkendelse, og at vi dermed kan komme videre med vores arbejde i forhold til at planlægge uddannelserne. Det er jo netop uddannelser, der er meget stor brug for, hvis vi i fremtiden skal kunne understøtte den grønne omstilling til gavn for samfundet”, siger Jørgen E. Olesen.

Udover de nævnte uddannelser kommer AU Viborg fra 2024 også til at uddanne dyrlægestuderende. Charlotte Lauridsen, der er Institutleder på Institut for Husdyr – og Veterinærvidenskab, understreger, at de kommende studerende på uddannelsen i Dyrevidenskab på AU Viborg kommer til at spille en afgørende rolle for fremtidens arbejdskraft på området:

’Der er stor efterspørgsel efter kandidater indenfor Animal Science. Så jeg håber, at vores nye uddannelse vil tiltrække mange nye studerende, som vil have fokus på dyrs ernæring, sundhed og velfærd, og som vil være med til at skabe fremtidens produktion af animalske fødevarer under den grønne omstilling”, siger Charlotte Lauridsen.

Bliver en del af Danmarks grønne campus

Visionen med AU Viborg er at være centrum for uddannelse og forskning, der baner vejen for den grønne omstilling inden for fremtidens bæredygtige fødevarer, klimavenlige produktionsformer og biobaserede løsninger til energi.

Samtidig arbejdes der for, at den kommende campus AU Viborg bliver en moderne grøn campus med optimale forhold for de kommende studerende. Renoveringen af de eksisterende bygninger på AU Viborg er derfor en af de ting, der har stort fokus i udviklingen af campus, forklarer prodekanen for uddannelse:

”Det er vigtigt, at vi, når vi ser på bygningerne, har fokus på at skabe optimale rammer for et godt studiemiljø og gode faciliteter for de studerende. Samtidig arbejder vi for at tænke i løsninger, som kan bidrage til, at AU Viborg bliver et grønt campus, hvor co2-udledningen bliver så lille som muligt. Vi har allerede taget de første spæde skridt, og vi arbejder løbende for at finde nye, innovative projekter og løsninger”, siger Finn Borchsenius.

Læs mere om uddannelserne på AU Viborg her:

https://tech.au.dk/uddannelse/au-viborg/veterinaermedicin

https://tech.au.dk/uddannelse/au-viborg/dyrevidenskab

https://tech.au.dk/uddannelse/au-viborg/plante-og-foedevarevidenskab