Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Offentligheden / Pressen Medarbejdere

DCA trækker oksekødsrapport tilbage

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og forfatterne til rapporten om klimabelastningen fra oksekød har besluttet at trække rapporten tilbage, da den ikke lever op til universitetets standarder om armslængde og uafhængig forskning. Rapportens faglige indhold skal gennemgå uafhængig international bedømmelse ved peer review.

AU Foulum. Foto: Jesper Rais
Foto: Jesper Rais

I lyset af den heftige debat og kritik har DCA i forståelse med forfattergruppen bag rapporten ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsaspekter i forskellige kostmønstre” besluttet at trække rapporten tilbage. 

”I denne sag kan der stilles spørgsmål ved armslængden til erhvervsinteresser; bl.a. fordi erhvervspartnere har haft lejlighed til at give input og kommentarer under skrivning af rapport og pressemeddelelse. Det lever ikke op til de standarder, universitetet har omkring uafhængig forskning samt god forskningsskik – og forskningsformidling, og vi har derfor valgt at trække rapporten tilbage. Vi kan ikke leve med at sådanne forhold skaber tvivl i offentligheden om universitetets integritet, og der vil nu blive strammet op på procedurerne. Da rapporten ikke lever op til vores normale standarder om armslængde, leverer vi de bevilgede midler fra Kvægafgiftsfonden tilbage,” siger Niels Halberg, direktør i DCA.

”Vi står fortsat inde for den gennemførte forskning og dens resultater, selvom den ikke har levet op til armslængdeprincippet. Den bedste måde at imødegå faglig kritik på er, ved at internationale forskere nu gennemgår metoder og resultater via peer review”, siger Niels Halberg.

For yderligere informationer kontakt:

Direktør for DCA Niels Halberg
niels.halberg@dca.au.dk
Tlf: 87158037
Mobil: 29630093