Aarhus Universitets segl

Folkemøde 2024: Talks og debatter med forskere fra Tech

Fremtidens fødevarer, danske farvande, klima, forsvar og sundhed og byggeriets grønne omstilling er blandt emnerne, når forskere fra Aarhus Universitets tekniske fakultet i år debatterer på Folkemødet. Følg med, når vi debatterer teknologiens betydning for samfundet.

Forskningsskibet Aurora ligger til kaj, hvor det altid gør (H6). Techteltet har i år fået en ny lokation på Strandvejen i Allinge (B1). Derudover er vi at finde i CarbonForum-teltet (G11). Foto: AU Foto.

Forskere fra Aarhus Universitet deltager i årets Folkemøde for at stille skarpt på en lang række højaktuelle, samfundsmæssige og politiske emner. Fra universitetets tekniske fakultet, Tech, deltager en række forskere i debatter og talks om bl.a. sundhed, klima, CO2-lagring, byggeri, forsvarsteknologi, vand og hav.

Det foregår alt sammen på forskningsskibet Aurora (H6), i Techteltet (B1) og i CarbonForum-teltet (G11).

Vi skal bl.a. diskutere vandteknologiens oversete nøglerolle i målet om at løse klimakrisen. Danmark har i årtier været førende på området, men den position er under pres, og spørgsmålet er, om Danmark stadig skal være førende, og hvad der i så fald skal til? Vi skal også snakke om, hvordan vi ændrer måde, vi bygger på. Byggeriet står i dag for hele 38 pct. af den globale CO2-udledning, og derfor er det afgørende, at vi i fremtiden bygger på en måde, der hjælper til at regenerere planeten og ikke overskrider de planetære grænser.

I Techteltets åbningsdebat torsdag den 13. juni skal vi også tale om universiteternes rolle i klimakampen med bl.a. klima, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. Med i debatten er Eskild Holm Nielsen, der er dekan på Aarhus Universitets tekniske fakultet, Tech:

”Jeg glæder mig til at åbne debatten i ingeniørernes telt og ser frem til en række spændende dage på Bornholm. Jeg synes, vi har et bredt felt af aktuelle emner på dagsorden – også på Aurora, som er Aarhus Universitets forskningsskib, der i forbindelse med Folkemødet lægger til kaj i Allinge havn. Jeg glæder mig til at debattere og diskutere med beslutningstagere og organisationer og håber på et stort fremmøde,” siger han.

Forskere fra Tech deltager i en lang række talks og debatter på Folkemødet, og dem kan du læse mere om her.

Som altid er der mulighed for at lave andet end blot at debattere holdninger og politiske emner. I Techteltet er der flere forskellige teknologier, man kan prøve af, og rundt omkring på Folkemødet deltager vores forskere i begivenheder, der kan sætte andre perspektiver på nogle af verdens store udfordringer.

F.eks. sætter vi fremtidens mad under luppen til en underholdende og uformel politisk snak om kød og planter og den danske madkultur. Sammen med politikere og madaktører skal vores forskere her bl.a. tale om, hvordan den grønne omstilling kan og skal smage.

Forskningsskibet Aurora ligger til kaj, hvor det altid gør. Techteltet har i år fået en ny lokation på Strandvejen i Allinge. Bag teltet står DTU, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, IDA, Engineer the Future og Aarhus Universitet. CarbonForum-teltet er ligeledes nyt i år.

Vi glæder os til engagerende debatter og snakke på Folkemødet og håber, du vil være med.