Aarhus Universitets segl

Otte innovative grønne projekter fra Aarhus Universitet modtager støtte fra GUDP

GUDP har givet tilsagn om at støtte i alt 19 projekter med i alt knap 104 millioner kroner, der skal styrke den grønne udvikling i fødevaresektoren. 8 af disse tildeles projekter på Faculty of Technical Sciences på AU.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, er et program under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som administreres af Landbrugsstyrelsen. De uddeler to gange om året en tilskudspulje til udviklingsprojekter inden for hele fødevaresektoren.

”Vi har udvalgt 19 nyskabende projekter, som kan være med til at bane nye veje for fødevareerhvervet og løse nogle af samfundets miljø- og klimaudfordringer. Samtidig er vi med til at søsætte projekter, som kan støtte op om ambitionerne i de nye politiske aftaler inden for landbrug, hav, fiskeri og akvakultur,” fremhæver bestyrelsesformanden for GUDP Mikael Thinghuus.

Hele otte projekter fra Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet modtager støtte fra GUDP, det er et samlet beløb på over 65 millioner kroner. Dekan for Faculty of Technical Sciences Eskild Holm Nielsen siger om uddelingen:

”Det er enormt flot, at hele otte af de 19 projekter udspringer fra Aarhus Universitets landbrugs- og fødevareforskning, og det demonstrerer tydeligt den styrke, vi har på området! Vi er i dekanatet er ydmyge og stolte, og vi takker for den store indsats.”

De otte projekter fra Aarhus Universitet er:

  • Optimeret anvendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler i potteplanter – OPTIPOTTE: Per Kudsk, Institut for Agroøkologi (4.358.792 kr.)
  • Smart farm koncept til opskalering af tangproduktion (SMART TANG): Annette Bruhn, Institut for Ecoscience (7.327.804 kr.)
  • Kompakte filtersystemer for fosfor i drænvand fra høj- og lavbundsjord – FosLav: Goswin Johann Heckrath, Institut for Agroøkologi (10.134.175 kr.)
  • Vækststandsning i kartofler – TERMINATOR: Per Kudsk, Institut for Agroøkologi (5.086.397 kr.)
  • Klima, dyrevelfærd og økonomi i sunde køer: Søren Østergaard, Institut for Husdyrvidenskab (10.484.105 kr.)
  • Effektiv produktion af den sorte soldaterflue gennem systematisk avlsarbejde (FLYBREED): Morten Kargo, Center for Quantitative Genetics and Genomics (QGG) (7.460.767 kr.)
  • Low Emission Slurry Storages (LESS): Lise Bonne Guldberg, Institut for Bio- og Kemiteknologi (10.968.572 kr.)
  • Græs til Grøn Protein Produktion - virkemiddel til beskyttelse af grund- og overfladevand - GGP4H2O: Christen Duus Børgesen og Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi (9.654.366 kr.)