Aarhus Universitets segl

Seks millioner til at udfordre normen

Måske ligger der vigtige nybrud i forskningen for enden af det, vi hidtil har troet var en blind vej? Villum Experiment er skabt til tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Der er netop uddelt midler, og på Faculty of Technical Sciences (Tech) modtager tre forskere i alt knapt seks millioner.

Villum Fonden.

 

Det vrimler med opfindsomhed og skæve ideer i forskningsmiljøerne. Experiment-programmet er den nysgerrigheds-drevne forsknings slaraffenland, skriver VILLUM FONDEN om årets uddelinger af bevillinger til de nye tilgange og vilde idéer.

Omdrejningspunktet for Villum Experiment er at give muligheden til forskerne til at udforske de projekter, der ikke passer ind i de traditionelle kasser til forskningsfinansiering. I programmet fraviger fonden fra de sædvanlige bedømmelsestilgange og stiller højrisikovillige midler til rådighed for, at forskere kan teste nye idéer og skæve vinkler.

Under behandlingsprocessen har ansøgerne været anonymiseret for bedømmelsespanelet. De 21 internationale bedømmere har således ikke haft mulighed for at skele til ansøgernes CV og akademiske meritter og har derfor udelukkende bedømt forskningsidéerne ud fra, om de udfordrer normen og har potentiale til at ændre verden og vores viden om verden.

Bevillingen er på 1-2 mio. kr. og løber i op til to år. Programmet bliver annonceret årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i marts.

På Tech modtager tre forskere hver ca. 1,9 million DKK.

Adjunkt Julian Rodriguez Algaba fra Institut for Agroøkologi modtager 1,99 millioner kroner til projektet ”Challenging the dogma of host specialization in rust fungi by exploiting their sexual phase”.

Lektor Michal Budzik fra Institut for Mekanik og Produktion modtager 1,91 millioner kroner til projektet ”Rupture of architected materials”.

Adjunkt Matteo Pezzulla – også fra Institut for Mekanik og Produktion – modtager 1,97 millioner kroner til projektet ”Smart fluidic channels”.

Læs meget mere om projektet hos VILLUM FONDEN via dette link.