Aarhus Universitets segl

Større studieoptag: Fakultetet tildeles flere studiepladser

Flere skal have mulighed for at studere en teknisk videnskabelig uddannelse ved Aarhus Universitet, og efter sommerferien vil 231 ekstra studiesøgende kunne få en af de nye studiepladser på Faculty of Technical Sciences.

231 ekstra studiepladser bliver tilbudt på de teknisk videnskabelige uddannelser på Faculty of Technical Sciences efter sommerferien. Det sker efter regeringen- og Folketingets udmelding om at skabe flere studiepladser på de danske universiteter i kølvandet på COVID-19-krisen. Politikerne forventer nemlig, at krisen vil få flere unge til at søge ind på en videregående uddannelse, fordi de ikke kan afholde det planlagte sabbatår.

De ekstra pladser er fundet inden for fagområder, hvorfra efterspørgslen på dimittender er stor samt hvorfra studerende kan bidrage særligt til den grønne omstilling.

Pladserne til civilingeniørstuderende fordeler sig på Bioteknologi (12), Kemiteknologi (16), Elektroteknologi (12), Computerteknologi (30), Byggeri (15). Agrobiologi får 15 ekstra studiepladser, og pladserne til diplomingeniøruddannelserne fordeler sig på Bioteknologi (4), Bygning (15), Bygningsdesign (20), Elektronik (8), Softwareteknologi (30), Maskinteknik (30), Elektrisk Energiteknologi (6), Sundhedsteknologi (5), Kemi (kemiteknik)(6) og Kemi og Fødevareteknologi (7).

Kravene lempes

De ekstra studiepladser kommer samtidig med at adgangskravene til 11 teknisk videnskabelige bachelor- og diplomingeniøruddannelser lempes. I 2020 ændres karakterkravet om 7,0 i eksamensgennemsnit og 7,0 i de adgangsgivende fag nemlig til 6,0 i eksamensgennemsnit og 6,0 i de adgangsgivende fag på følgende uddannelser:

 • Agrobiologi
 • Byggeri (Bachelor - Civilingeniør)
 • Bygning (Diplomingeniør)
 • Bygningsdesign (Diplomingeniør)
 • Computerteknologi (Bachelor - Civilingeniør)
 • Elektrisk energiteknologi (Diplomingeniør)
 • Elektronik (Diplomingeniør)
 • Elektroteknologi (Bachelor - Civilingeniør)
 • Maskinteknik (Diplomingeniør)
 • Mekanik (Bachelor - Civilingeniør)
 • Softwareteknologi (Diplomingeniør)