Aarhus Universitets segl

Technical Sciences kvalitetsledelsessystem fastholder certificeringen

Faculty of Technical Sciences ved Aarhus Universitet har igen i år opnået ISO 9001-certificering af kvalitetsledelsessystemet for myndighedsrådgivningen, og har dermed papir på, at rådgivningsaktiviteterne er af konsistent kvalitet og styres efter internationale standarder.

For et år siden blev Faculty of Technical Sciences’ kvalitetsledelsessystem for myndighedsrådgivning, certificeret efter den internationale ISO 9001-standard, endda som det første universitet i landet inden for netop myndighedsrådgivning. Og fakultetet kan nu fortsat bryste sig af blåstemplingen af kvalitetsledelsessystemet for myndighedsrådgivningen ved at fastholde certificeringen.

Certificeringen dokumenterer og sikrer, at Technical Sciences’ rådgivningsaktivitet, herunder DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) og DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), er af konsistent kvalitet til glæde for både universitet og aftagere.

Kvalitetsledelsessystemet for myndighedsrådgivningen på Technical Sciences var fra 30. august til 8. september 2021 gennem ekstern audit, den første såkaldte overvågningsaudit efter certificeringen sidste år i september. Og her var der ros fra den eksterne auditor fra FORCE Certification, der var imponeret over, hvor udbredt systemet er blevet og bliver brugt og udnyttet – endda bedre end auditor havde ventet.

I auditrapporten fremhæves det eksempelvis, at medarbejderne har stor fokus på kvalitet fremfor alt. Det blev af auditoren også fremhævet, at set-up’et med kvalitetskoordinatorer i alle institutter og centre, er værdifuldt.

Prodekan Kurt Nielsen, der også er kvalitetschef og står i spidsen for indsatsen på Aarhus Universitet, roser medarbejdere og ledelse for at have taget systemet til sig og i endnu højere grad er med til at sikre, at Technical Sciences altid lægger sig i selen for at levere den bedst mulige kvalitet til ministerier og andre rekvirenter.

”Kvalitetsledelsesstandarden sikrer, at vi på Technical Sciences har den højeste kvalitet, en effektiv styring og dokumentation i vores arbejde med myndighedsrådgivningen. Det er derfor særdeles vigtigt for os at vi igen i år har opnået certificeringen, og de mange dedikerede medarbejdere fortjener stor anerkendelse for deres arbejdsindsats og den høje kvalitet, de lægger i arbejdet. De har det seneste år haft et stort fokus på at skabe forbedringer på alle de relevante parametre, blandt andet gennem åbenhed og systematik, både internt og i samarbejdet med de eksterne partnere,” siger Kurt Nielsen, der er prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde ved Faculty of Technical Sciences.

Fakta om ISO 9001-certificeringen

ISO 9001 er en kvalitetsledelsesstandard, som er anerkendt verden over, og som for mange vil være synonym med kvalitet, effektiv styring og dokumentation og dertil et struktureret og anerkendt værktøj i dialogen med kunden. Erfaringerne viser, at ISO 9001 sikrer forbedret kvalitet i produkter og ydelser, og at certificerede virksomheder opnår bedre styring af de interne arbejdsprocesser. Det sidste er blandt andet til glæde for medarbejderne, der oplever systemets procedurer som en støtte i den ofte tidspressede rådgivning af myndighederne.

ISO 9001 stiller krav til hele processen for rådgivningen: Fra opgaven tikker ind fra kunden, over forventningsafstemning, gennemførelse og kvalitetssikring af produktet til leverance og offentliggørelse. Særligt er der stort fokus i forhold til kundekrav og -tilfredshed og til dokumentation af alle arbejdsgange, og systemet specificerer både kravene til implementering af nye arbejdsprocesser og til løbende vedligeholdelse og forbedring af fakultetets kvalitetsledelse af rådgivningsaktiviteterne.

ISO 9001-certificeringen er en gensidig dokumentation mellem certifikatholder og samarbejdspartnere, der skal sikre at kvaliteten af rådgivningen er konsistent høj, og at processerne er transparente for de rådgivningsaktiviteter, der udføres.

Læs mere om kvalitetsledelsessystemet på hjemmesiden for myndighedsbetjening.

Læs mere om ISO 9001 og certificeringen hos FORCE Technology