Aarhus Universitets segl

Kvalitetsledelsessystem ved Technical Sciences

AU-Techs kvalitetsledelsessystem består af en kvalitetspolitik, et kort hoveddokument med ni uddybende bilag og en samling af konkrete procedurer, som beskriver, dels hvordan medarbejdere skal forholde sig ved de enkelte led i opgaveløsningen og dels, hvordan systemet løbende evalueres og forbedres. Kvalitetsledelsessystemets version 11 er lagt ud den 1. maj 2024. 

Kvalitetsledelsessystemet er certificeret efter den internationale kvalitetsstandard ISO9001. Certificeringen blev gennemført af FORCE Certification i september 2020. Systemet er re-certificeret i september 2023.

AU-Techs kvalitetspolitik for forskningsbaseret myndighedsrådgivning er en integreret del af kvalitetsledelsessystemet. Den er baseret på de generelle målsætninger og konkrete planer for udvikling af myndighedsrådgivningen, som Tech har beskrevet i den nuværende strategi. 

Klik her for at gå til kvalitetsledelsessystemets dokumenter.

I menuen til venstre kan du som medarbejder ved AU-Techs myndighedsbetjening indberette afvigelser fra og komme med ønsker til procedurerne.