Aarhus Universitets segl

Vores grønne vision


AU Viborg – Forskningscenter Foulum er Danmarks grønne campus, hvor vi gennem uddannelse og forskning baner vejen for den grønne omstilling. Med udgangspunkt i solid forskningsbaseret viden om jord, planter, dyr, fødevarer, ingeniørvidenskab, klima og miljø er vi med i front i udviklingen af et samfund, hvor jordens ressourcer vedligeholdes, og hvor intet går til spilde.

Og vi er allerede godt på vej. På AU Viborg laver vi græs til mad og gylle til energi, vi udvikler klimaneutrale produktionssystemer, øger biodiversiteten, sikrer dyrevelfærden i stald og på mark og udvikler nye plantebaserede fødevarer.

Vi samarbejder og deler viden på tværs af fagområder i stort set alle vores studie- og forskningsprojekter. Vores tætte kontakt til erhvervsliv og myndigheder betyder, at vores viden bliver omsat til handling, og vores internationale netværk giver forskere og studerende mulighed for at række ud over landets grænser og involvere sig i såvel europæiske som globale samarbejder.

På AU Viborg arbejder vi efter en vision om at accelerere den grønne omstilling og uddanne fremtidens arbejdskraft, så vi bidrager til at skabe et CO2-neutralt samfund og en grøn fremtid med sundhed og velfærd for natur, mennesker og dyr.

Tre nye uddannelser på vej

Fra sommeren 2024 åbner vi tre nye uddannelser på AU Viborg. Vores studerende bliver en del af et læringsorienteret studiemiljø, hvor teori altid kobles til praksis, og en integreret del af det eksisterende anerkendte og internationale forskningsmiljø på AU Viborg.