Aarhus Universitets segl

Eksperter i Ecoscience

Er du journalist med et behov for at komme i kontakt med én eller flere eksperter i ecoscience? Eksempelvis personer, der har ekspertise i påvirkning af miljø, havpattedyr, økologi biodiversitet eller et andet emne, der har med ecoscience at gøre?

Så kan Institut for Ecoscience hjælpe dig med at komme i kontakt med vores forskere i ecoscience og bioscience. Dissie individer forsker i en bred vifte af emner. Du kan finde biologer med ekspertise i anvendt marin-økologi, modellering, arktisk miljø, arktisk økologi, biodiversitet, havpattedyr, marin biodiversitet, eksperimentel økologi, marin økologi, opland, sø-økologi og terrestrisk økologi.

Baseret på forskernes ekspertområde har vi opdelt dem i en række kategorier, der kan tilgås ved at klikke på de blå, rektangulære knapper nedenfor.


Anvendt marin økologi og modellering

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i anvendt marin økologi og modellering. Disse forskere har fokus på f.eks. miljødata og –statistik, iltsvind, næringsstoffer og kvælstof:

Jacob Carstensen

Professor Institut for Ecoscience - Anvendt marin økologi og modellering

Forsker i:

 • Overvågningsdata, miljødata og –statistik,
 • Påvirkning af miljø og indikatorer herpå
 • Stofomsætninger, næringsstoffer
 • Fytoplankton
 • Iltsvind
 • Forsuring

Stiig Markager

Professor Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Forsker i:

 • Havmiljø, fra fjorde til Østersøen og Nordsøen
 • Omsætning af kulstof, kvælstof og fosfor fra mark til hav
 • Næringsstoffer i vandmiljøet, påvirkninger og konsekvenser
 • Iltsvind, Eutrofiering, Alger
 • Klimaeffekter i havet og kobling til andre påvirkninger
 • Landskab, landbrug, klima og hav

Arktisk miljø

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i arktisk miljø. Disse forskere har fokus på f.eks. arktisk forurening, marin monitering og økotoksikologi:

Kim Gustavson

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Arktisk miljø

Forsker i:

 • Myndighedsrådgivning
 • Arktisk forurening
 • Marin monitering
 • Økotoksikologi
 • Miljøindikatorer

Arktisk økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i arktisk økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. populationers økologi, klima-forandringer og arktisk natur, miljø og økologi:

Torben Røjle Christensen

Professor Institut for Ecoscience - Arktisk økosystemøkologi

Forsker i:

 • Klimaeffekter på økosystemer i Arktis
 • Arktisk natur
 • Miljø og økologi
 • Drivhusgasser
 • Klimaforandring
 • Permafrost

Niels Martin Schmidt

Professor - Sektionsleder Institut for Ecoscience - Arktisk økosystemøkologi

Forsker i:

 • Forandringer i klima
 • Arktis
 • Biologi
 • Populationers økologi
 • Trofiske interaktioner

Biodiversitet

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i biodiversitet. Disse forskere har fokus på f.eks. stigninger i havniveau, naturbevarelse, mikroklima og remote sensing:

Jesper Erenskjold Moeslund

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Biodiversitet

Forsker i:

 • Stigninger i havniveau
 • Naturbevarelse
 • Mikroklima
 • Planter
 • Rødliste
 • Remote sensing

Havpattedyr

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i havpattedyr. Disse forskere har fokus på f.eks. sæler, marsvin, undervandstøj, effekt af menneskelige forstyrrelser og overvågning af bestande:

Jakob Tougaard

Professor Institut for Ecoscience - Havpattedyrforskning 1, Aarhus

Forsker i:

 • Havpattedyr
 • Bioakustik
 • Undervandsstøj
 • Påvirkning fra havvindmøller

Jonas Teilmann

Professor Institut for Ecoscience - Havpattedyrforskning 2

Forsker i:

 • Havpattedyr
 • Økologi,
 • Effekt af menneskelige forstyrrelser,
 • Overvågning af bestande
 • Artsbevarelse

Marin Biodiversitet og eksperimentel økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i marin biodiversitet og eksperimentel økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. havmiljø, marin biodiversitet, invasive arter og stofomsætning:

Peter Anton Upadhyay Stæhr

Professor Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Forsker i:

 • Havmiljø
 • Marin biodiversitet
 • Invasive arter
 • StofomsætningMarin økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i marin-økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. giftige alger, opblomstring af alger, gopler, invasive arter, havmiljø og havhaver:

Per Andersen

Specialkonsulent Institut for Ecoscience - Marin økologi

Forsker i:

 • Giftige/skadelige alger
 • Algeopblomstringer
 • Gopler
 • Invasive arter
 • Havmiljø, akvakultur
 • Havhaver

Opland

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i opland. Disse forskere har fokus på f.eks. oplandsanalyse, forvaltning af miljø og vådområder:

Brian Kronvang

Forskningsprofessor Institut for Ecoscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning

Forsker i:

 • Oplandsanalyse
 • Forvaltning af miljø
 • Vådområder

Sø-økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i sø-økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. restaurering af søer, forandringer i klima, kredsløb af næringsstoffer i søer og  overvågning af søer:

Torben Linding Lauridsen

Professor Institut for Ecoscience - Ferskvandsøkologi

Forsker i:

 • Sø-økologi
 • Restaurering af søer
 • Klima-forandringer
 • Arktisk ferskvandsmiljø
 • Sø-overvågning

Martin Søndergaard

Professor Institut for Ecoscience - Ferskvandsøkologi

Forsker i:

 • Sø-økologi
 • Kredsløb af næringsstoffer i søer
 • Sediment i søer
 • Restaurering af søer
 • Vandrammedirektivets implementering i søer

Terrestrisk økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i terrestrisk økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. økotoksikologi, invasive arter, biodiversitet plante og insektøkologi:

Beate Strandberg

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Terrestrisk Økologi

Forsker i:

 • Plante og insektøkologi
 • Bestøvende insekter
 • Økotoksikologi
 • Invasive arter
 • Biodiversitet

Joachim Offenberg

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Terrestrisk Økologi

Forsker i:

 • Myrer
 • Insektbekæmpelse