Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eksperter i Ecoscience

Er du journalist med et behov for at komme i kontakt med én eller flere eksperter i bio-/ecoscience? Eksempelvis personer, der kan levere viden om påvirkning af miljø, havpattedyr, økologi biodiversitet eller et andet emne, der har med ecoscience at gøre?

Så kan Institut for Ecoscience hjælpe dig med at komme i kontakt med forskere i en bred vifte af emner. Her finder du forskning inden for emner som marin-, sø- og arktisk økologi samt problemer vedrørende biodiversitet.

Baseret på forskernes ekspertområde har vi opdelt dem i en række kategorier, der fremgår i de rektangulære knapper nedenfor. Du kan trykke på disse knapper for hurtigt at finde frem til de relevante forskere som du søger.


Anvendt marin økologi og modellering

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i anvendt marin økologi og modellering. Disse forskere har fokus på f.eks. miljødata og –statistik, iltsvind, næringsstoffer og kvælstof:

Jacob Carstensen

Professor Institut for Ecoscience - Anvendt marin økologi og modellering

Forsker i:

 • Overvågningsdata, miljødata og –statistik,
 • Påvirkning af miljø og indikatorer herpå
 • Stofomsætninger, næringsstoffer
 • Fytoplankton
 • Iltsvind
 • Forsuring

Stiig Markager

Professor Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Forsker i:

 • Forandringer i klima
 • Arktis
 • Biologi
 • Økologi i populationer
 • Trofiske interaktioner

Arktisk miljø

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i arktisk miljø. Disse forskere har fokus på f.eks. arktisk forurening, marin monitering og økotoksikologi:

Kim Gustavson

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Arktisk miljø

Forsker i:

 • Myndighedsrådgivning
 • Arktisk forurening
 • Marin monitering
 • Økotoksikologi
 • Miljøindikatorer

Arktisk økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i arktisk økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. populationers økologi, klima-forandringer og arktisk natur, miljø og økologi:

Torben Røjle Christensen

Professor Institut for Ecoscience - Arktisk økosystemøkologi

Forsker i:

 • Klimaeffekter på økosystemer i Arktis
 • Arktisk natur
 • Miljø og økologi
 • Drivhusgasser
 • Klimaforandring
 • Permafrost

Niels Martin Schmidt

Professor Institut for Ecoscience - Arktisk økosystemøkologi

Forsker i:

 • Forandringer i klima
 • Arktis
 • Biologi
 • Populationers økologi
 • Trofiske interaktioner

Biodiversitet

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i biodiversitet. Disse forskere har fokus på f.eks. stigninger i havniveau, naturbevarelse, mikroklima og remote sensing:

Jesper Erenskjold Moeslund

Forsker Institut for Ecoscience - Biodiversitet

Forsker i:

 • Stigninger i havniveau
 • Naturbevarelse
 • Mikroklima
 • Planter
 • Rødliste
 • Remote sensing

Havpattedyr

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i havpattedyr. Disse forskere har fokus på f.eks. sæler, marsvin, undervandstøj, effekt af menneskelige forstyrrelser og overvågning af bestande:

Jakob Tougaard

Professor Institut for Ecoscience - Havpattedyrforskning

Forsker i:

(Kvæg)

 • Ernæring af drøvtyggere
 • Fodringsstrategier til malkekøer
 • Fedtsyreomsætningen hos drøvtyggere
 • Laboratoriemetoder til fodervurdering

Jonas Teilmann

Professor Institut for Ecoscience - Havpattedyrforskning

Forsker i:

 • Havpattedyr
 • Økologi,
 • Effekt af menneskelige forstyrrelser,
 • Overvågning af bestande
 • Artsbevarelse

Marin Biodiversitet og eksperimentel økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i marin biodiversitet og eksperimentel økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. havmiljø, marin biodiversitet, invasive arter og stofomsætning:

Peter Anton Upadhyay Stæhr

Professor Institut for Ecoscience - Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Forsker i:

 • Havmiljø
 • Marin biodiversitet
 • Invasive arter
 • StofomsætningMarin økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i marin-økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. giftige alger, opblomstring af alger, gopler, invasive arter, havmiljø og havhaver:

Per Andersen

Specialkonsulent Institut for Ecoscience - Marin økologi

Forsker i:

 • Giftige/skadelige alger
 • Algeopblomstringer
 • Gopler
 • Invasive arter
 • Havmiljø, akvakultur
 • Havhaver

Opland

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i opland. Disse forskere har fokus på f.eks. oplandsanalyse, forvaltning af miljø og vådområder:

Brian Kronvang

Forskningsprofessor Institut for Ecoscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning

Forsker i:

 • Oplandsanalyse
 • Forvaltning af miljø
 • Vådområder

Sø-økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i sø-økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. restaurering af søer, forandringer i klima, kredsløb af næringsstoffer i søer og  overvågning af søer:

Torben Linding Lauridsen

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Sø-økologi

Forsker i:

 • Sø-økologi
 • Restaurering af søer
 • Klima-forandringer
 • Arktisk ferskvandsmiljø
 • Sø-overvågning

Martin Søndergaard

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Sø-økologi

Forsker i:

 • Sø-økologi
 • Kredsløb af næringsstoffer i søer
 • Sediment i søer
 • Restaurering af søer
 • Vandrammedirektivets implementering i søer

Terrestrisk økologi

Forskere ved Institut for Ecoscience, der er eksperter i terrestrisk økologi. Disse forskere har fokus på f.eks. økotoksikologi, invasive arter, biodiversitet plante og insektøkologi:

Beate Strandberg

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Terrestrisk Økologi

Forsker i:

 • Plante og insektøkologi
 • Bestøvende insekter
 • Økotoksikologi
 • Invasive arter
 • Biodiversitet

Joachim Offenberg

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Terrestrisk Økologi

Forsker i:

 • Myrer
 • Insektbekæmpelse