Aarhus Universitets segl

Nicholas John Hutchings

Titel

Seniorforsker

Primær tilknytning

Nicholas John Hutchings CV

Fagområder

  • Modellering
  • Bedriftsskala
  • Drivhusgasser
  • Ammoniakfordampning
  • Kulstoflagring

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Mit arbejde fokuserer på produktion- og drivhusgasemissionsmodellering på bedriftsniveau, herunder kulstoflagring. Jeg har også specialiseret i estimering af ammoniakemission fra husdyrgødningshåndtering og jord, især i forbindelsen med emissionsredegørelser. Jeg er delformand for en ekspertpanel om landbrug og natur under FNs Task Force on Emissions, Inventories and Projections.

Rådgivning

Her er en link til min præsentation om hvordan man burde beregne hvordan kulstoflagring modregnes drivhuseffekten af metan og lattergas emissioner, når man benytter kuldoixidækvivilenter. Bemærk at præsentationen er på engelsk.

https://youtu.be/0AkEwyDE4OE

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle