Aarhus Universitets segl

Roapmap til fremtidens grønne omstilling af landbrug og fødevaresystemer

Danmark har et solidt udgangspunkt inden for jordbrug og fødevareproduktion, og har således en solid position til de næste årtiers indsats på vejen mod den grønne omstilling. Et ambitiøst og tværfagligt projekt trak flere hundrede tilhørere til, da det blev præsenteret i slutningen af juni af KU, DTU, SEGES og AU, der i samarbejde med forskere fra alle landets universiteter, har udarbejdet et roadmap for en bæredygtig transformation af sektoren.

Verden har brug for flere fødevarer for at kunne ernære en stigende befolkning, men samtidig er klodens ressourcer og klima under pres og forandring. Så hvordan kan man løse begge udfordringer?

Der var omtrent 400 forskere, eksperter, beslutningstagere og andre, der fulgte med i webinaret for lanceringen af det white-paper, med en uddybende beskrivelse af det roadmap, der for nyligt blev indsendt til InnovationsFonden som grundlag for missionsdrevne grønne partnerskaber inden for Klima og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion. Disse partnerskaber skal sikre en sammenhængende indsats mellem forskning, erhverv og myndigheder på vejen mod den grønne omstilling inden for jordbrug og fødevareproduktion.

Meget på spil

For vejen dertil er lang og kompliceret, for det at kunne imødekomme klimaforandringer, tab af biodiversitet og grundlæggende ændringer i arealanvendelse over hele verden kræver en enorm faglig og vidensbaseret indsats, men også nye teknologier, driftsformer og forbrugsmønstre.

I Danmark har vi en særegen mulighed for at pindtage en lederrolle i den grønne omstilling ved at kombinere vores eksisterende innovations- og forskningsmæssige styrkepositioner med landets landbrugssektor og fødevareproduktion.

Ved at samle kræfterne kan vi som nation være med til at sikre den fremtidige udvikling og nytænkning på området, og samtidigt bidrage til et lavere klima og miljøaftryk fra landbrug og fødevarer. Det vil også kunne være med til at sikre danske arbejdspladser, eksport og økonomisk vækst.

Bredt samarbejde

Det udarbejdede white-paper har titlen “A sustainable transformation of the Danish agri-food system (AgriFoodTure)”, og er udarbejdet i samarbejde med forskere fra alle landets universiteter, hvor der undervejs også har været sparring og dialog med specialister og repræsentanter fra de berørte erhverv, sektorer og interesseorganisationer. Arbejdet har været koordineret af Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU og SEGES i foråret og sommeren 2021.

Foruden en overordnet, samlende perspektivering og rammesætning, udstikker udgivelsen fire spor for transformationen:

  • Arealanvendelse 
  • Den animalske produktion.
  • Plantebaseret kost 
  • Alternative og bioteknologiske fødevarer

Det er muligt at se mere og downloade publikationen via dette link

Webinaret om arbejdet blev afholdt d. 25/6 2021. Det er muligt at se det i sin helhed på SEGES’ hjemmeside via dette link.

For yderligere information kontakt:
Institutleder Jørgen E Olesen,
Institut for Agroøkologi,
Email: jeo@agro.au.dk
Mobil: +4540821659