Aarhus Universitets segl

Karrieremuligheder ved Technical Sciences

Dimittender fra Technical Sciences er yderst kompetent, specialiseret og eftertragtet arbejdskraft, der kan bidrage med ny viden, nye idéer og nye metoder inden for din virksomheds faglige område. Fakultetet arbejder ud fra en målsætning om at bringe den viden, der udspringer af forskningsmiljøerne, i spil i omverdenen. 

Se eksempler på, hvad vores dimittender arbejder med herunder.

Agrobiologi Agrobiologer arbejder typisk som konsulenter inden for landbrug og fødevarer, med forskning og produktudvikling, som undervisere eller i den offentlige forvaltning. Mange studerende skaber forbindelse med erhvervslivet under studiet via virksomhedsprojekter eller studiejobs. Mød Helle, der arbejder ved Aarstiderne.
Diplomingeniør i Elektronik Diplomingeniører i Elektronik arbejder især med projektledelse, produktudvikling, innovation og design. Det kan fx være inden for robotteknologi, kunstig intelligens og digitalisering. De fleste elektronikingeniører bliver ansat i udviklingsafdelinger hos elektronik- og IT-virksomheder. Se filmen med Rune, der udvikler medicinsk udstyr til rumfart.
Civilingeniør i Kemi og bioteknologi Civilingeniører i Kemi og bioteknologi arbejder fx ved produktionsvirksomheder i fødevare- og medicinalbranchen, ved forskningsinstitutioner inden for miljø, kemi og molekylærbiologi, eller hos kemiske virksomheder. Mød afdelingslederen René ved Xergi, der laver biogasanlæg.