Aarhus Universitets segl

Samfundet har brug for ingeniører og teknologisk udvikling

Ingeniørsatsning

Det danske erhvervsliv mangler ingeniører, og efterspørgslen forventes at stige i de kommende år. Samtidig efterspørger samfundet teknisk videnskabelige løsninger på verdens store udfordringer.

Aarhus Universitet arbejder målrettet på at uddanne flere ingeniører og sikre mere teknisk videnskabelig forskning for at opfylde samfundets behov. Det sker gennem en målrettet ingeniørsatsning, som blev vedtaget med AU ENGINEERING 2025-planen i 2016.

Frem til 2025 har Aarhus Universitet afsat 113 mio. kr. til at:

  • Styrke rekruttering til diplomingeniøruddannelserne bl.a. ved udbud af nye uddannelser i Aarhus og Herning
  • Styrke rekruttering til civilingeniøruddannelserne bl.a. ved etablering af nye civilingeniør-bachelorspor inden for de klassiske ingeniørdiscipliner
  • Udvikle de teknisk videnskabelige miljøer til højeste internationale niveau gennem målrettet rekruttering af undervisere og forskere.

Læs mere om AU’s ingeniøruddannelser på ingenioer.au.dk

Læs mere om AU’s forskning inden for ingeniørområdet på de fire ingeniørinstitutter:

Institut for Bio- og Kemiteknologi 

Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Institut for Elektro- og Computerteknologi

Institut for Mekanik og Produktion