Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eksperter i Husdyrvidenskab

Er du journalist med et behov for at komme i kontakt med én eller flere eksperter i husdyrvidenskab? Eksempelvis personer, der har ekspertise i dyrevelfærd hos svin, bæredygtig produktion af mælk, økologisk husdyrhold eller et andet emne, der har med husdyr at gøre?

Så kan Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet hjælpe dig med at komme i kontakt med vores forskere i husdyrvidenskab. Disse individer forsker i en bred vifte af emner. Du kan finde agrobiologer med ekspertise i adfærd, velfærd, dyremodeller for humane problematikker, fodermidler, ernæring, husdyrsundhed, klima, miljø, management, sundhedsøkonomi, produktion, reproduktion og økologisk husdyrhold.

Baseret på forskernes ekspertområde har vi opdelt dem i en række kategorier, der kan tilgås ved at klikke på de blå, rektangulære knapper nedenfor.


Adfærd og velfærd

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, der er eksperter i husdyrs adfærd og velfærd. Disse forskere har fokus på f.eks. kvæg, svin, fjerkræ, mink og heste, brug af terapidyr og relationer mellem husdyr og mennesker:

Lene Juul Pedersen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Adfærd, Stress og Dyreadfærd (BSW)

Forsker i:

(Svin)

 • Produktionsmiljø, adfærd og velfærd hos svin
 • Moderadfærd og pattegrisedødelighed
 • Systemer til løsgående diegivende søer

Lene Munksgaard

Professor emeritus Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Adfærd, Stress og Dyreadfærd (BSW)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Kvantificering af adfærdsmæssige behov
 • Idividuel evne for tilpasning og egenskaber ved produktion
 • Betydningen af management rutiner for dyrevelfærden

Mette S. Herskin

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Adfærd, Stress og Dyreadfærd (BSW)

Forsker i:

(Kvæg og svin)

 • Smerter og sygdomsadfærd hos kvæg og svin
 • Særlige behov under sygdom
 • Dyretransport og transportegnethed

Jan Tind Sørensen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Kvæg og svin)

 • Vurdering af husdyrvelfærd i besætninger
 • Produktions- og sundhedsstyring
 • Smittebeskyttelse

Anja Brinch Riber

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Adfærd, Stress og Dyreadfærd (BSW)

Forsker i:

(Fjerkræ)

 • Uønsket adfærd hos fjerkræ
 • Udvikling af forebyggende metoder (design af staldinventar og miljøberigelse)
 • Metoder til bedømmelse af velfærd
 • Vurdering af velfærd

Steen Henrik Møller

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Mink)

 • Vurdering af velfærd i besætninger af mink (WelFur)
 • Validering af indikatorer for og redskaber til forbedring af velfærd og produktion
 • Velfærd i indhusning af grupper

Jens Malmkvist

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Adfærd, Stress og Dyreadfærd (BSW)

Forsker i:

(Mink)

 • Stress og temperament hos mink
 • Moderegenskaber, hvalpeoverlevelse og redekassemiljø
 • Unormal adfærd hos mink

Janne Winther Christensen

Lektor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Adfærd, Stress og Dyreadfærd (BSW)

Forsker i:

(Heste)

 • Stress, frygtsomhed og indlæringsevne hos heste
 • Domesticering og socialadfærd
 • Metoder for træning og velfærd
 • Interaktioner mellem mennesker og dyr

Karen Thodberg

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Adfærd, Stress og Dyreadfærd (BSW)

Forsker i:

(Terapidyr)

 • Forskning i brug af dyr med et terapeutisk sigte
 • Relationer mellem dyr og mennesker
 • Terapidyrets adfærd og grad af belastning

Inger Anneberg

Seniorrådgiver emeritus Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

 • Relationer mellem husdyr og mennesker
 • Forståelse af og kommunikation om dyrevelfærd i landbruget
 • Sociale relationer i landbruget

Dyremodeller for humane problematikker

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, der er eksperter i brug af dyr som modeller for at forstå sundhed og sygdom hos mennesker. Disse forskere har fokus på f.eks. bioaktive komponenter i fødevarer, fytokemikalier og kulhydrater.

Knud Erik Bach Knudsen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Sundhed for tarm og vært (GHH)

Forsker i:

 • Effekter af kulhydrater og fytokemikalier på ernæring og sundhed hos enmavede – også hos mennesker.
 • Brug af dyremodeller til forskning i kulhydrater og fytokemikaliers betydning for menneskers ernæring.

Helle Nygaard Lærke

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

 • Betydning af foder og fødevarers kemiske sammensætning for sundhed hos dyr og mennesker
 • Dyremodeller til undersøgelse af fordøjelse af kulhydrater og proteiner

Stig Purup

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Sundhed for tarm og vært (GHH)

Forsker i:

 • Indhold af bioaktive komponenter i fodermidler og fødevarer
 • Den fysiologiske virkning af de bioaktive komponenter for mennesker og dyr klarlægges ved brug af celle-baserede modeller samt dyremodeller

Mette Olaf Nielsen

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

 • Betydning af (fejl)ernæring i fosterlivet og tidlige postnatale liv
 • Stofskifte, endokrin funktion og funktionel udvikling af væv og organer
 • Fosterlivets betydning for sundhed og udvikling af sygdom senere i livet  
 • Anvendelse af en anerkendt dyremodel (baseret på får)

Fodermidler og ernæring

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, der er eksperter i ernæring og fodermidler til kvæg, svin og fjerkræ. Disse forskere har fokus på f.eks. strategier for fodring, nye og alternative fodermidler, ingredienser, vitaminer og tilsatte stoffer i fodermidler:

Martin Riis Weisbjerg

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Ernæring af drøvtyggere
 • Fedtsyreomsætningen hos drøvtyggere
 • Laboratoriemetoder til fodervurdering
 • Fodringsstrategier til malkekøer

Jan Værum Nørgaard

Lektor, Sektionsleder Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Svin)

 • Ernæring
 • Indtag, fordøjelighed og omsætning
 • Udnyttelse og normer for mineraler, proteiner og aminosyrer
 • Nye fodermidler

Peter Kappel Theil

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Svin)

 • Ernæring
 • Indtag, fordøjelighed og omsætning
 • Udnyttelse og normer for mineraler, proteiner og aminosyrer
 • Ingredienser og tilsatte stoffer i foder

Søren Krogh Jensen

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Kvæg og svin)

 • Grønt protein/hjemmeavlet protein
 • Vitaminer i økologiske foderafgrøder
 • Vitaminers betydning for reproduktion og sundhed
 • Kvalitative aspekter af foderfedt

Sanna Steenfeldt

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Fjerkræ)

 • Ernæring og fysiologi af fjerkræ
 • Næringsværdi af foderråvarer
 • Alternative fodermidler

Husdyrsundhed

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, der er eksperter i sundhed, ernæring og velfærd hos svin, fjerkræ og malkekvæg. Disse forskere har fokus på f.eks. dødelighed, infektiøse sygdomme, identifikation, forebyggelse og behandling af sygdomme:

Charlotte Lauridsen

Institutleder Institut for Husdyrvidenskab

Forsker i:

(Svin og fjerkræ)

 • Enmavede dyrs ernæring og fysiologi
 • Næringsstofudnyttelse og produktkvalitet
 • Vitaminer, fedtsyrer, antioxidanter og mineraler
 • Modstand mod infektiøse sygdomme

Ricarda Margarete Engberg

Lektor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Sundhed for tarm og vært (GHH)

Forsker i:

(Svin og fjerkræ)

 • Fodringskoncepter til slagtekyllinger
 • Mikrobiel omsætning af foder
 • Mave- tarmsundhed
 • Alternative foderadditiver

Peter T. Thomsen

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Malkekvæg)

 • Sundhed og velfærd hos malkekøer
 • Identifikation, behandling og forebyggelse af sygdomme i produktion
 • Dødelighed blandt malkekøer

Hanne Kongsted

Forsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Svin)

 • Vurdering af husdyrvelfærd i besætninger
 • Forskelle mellem typer af produktion (konventionel/ friland/ økologi)
 • Halebid

Klima og miljø

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, der er eksperter i påvirkning af klima og miljø. Disse forskere har fokus på f.eks. bæredygtig og økologisk produktion med husdyr, udskillelse af kvælstof, metan og fosfor:

Peter Lund

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Bæredygtig produktion af mælk
 • Effekt af fodring på udskillelse af metan
 • Udnyttelse af næringsstoffer i foder og reducering af udskillelse af kvælstof og fosfor
 • Modeller for næringsstofomsætning

Jan Værum Nørgaard

Lektor, Sektionsleder Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Svin)

 • Ernæring
 • Indtag, fordøjelighed og omsætning
 • Udnyttelse og normer for mineraler, proteiner og aminosyrer
 • Nye fodermidler

Christian Friis Børsting

Seniorrådgiver Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Ernærings- og fodringsstrategier
 • Høj produktivitet og lav miljøpåvirkning
 • Effekt af fodring på metanudskillelse

Mette Olaf Nielsen

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

 • Metan hæmmende foderadditiver til kvæg
 • Identifikation af nye bioaktive virkemidler (i fx tang, blandt probiotiske organismer og rene stoffer (inkl. ”X”))
 • Validering af nye bioaktive virkemidler dels i et in vitro system, kvæg eller andre drøvtyggere
 • Tang som alternative fodermidler til drøvtyggere

Management og sundhedsøkonomi

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, der er eksperter i de økonomiske aspekter i udvikling af miljøer for produktion. Disse forskere har fokus på f.eks. værktøjer for overvågning, analyse af nytte og omkostning forbundet ved diverse teknologier og systemer:

Søren Østergaard

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Cost-benefit analyser af nye teknologier og systemer for produktion
 • Udvikling af effektive strategier og procedurer for sundhed
 • Udvikling af værktøjer til overvågning

Lene Juul Pedersen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Adfærd, Stress og Dyreadfærd (BSW)

Forsker i:

(Svin)

 • Produktionsmiljø, adfærd og velfærd
 • Moderadfærd og pattegrisedødelighed
 • Systemer til løsgående diegivende søer

Steen Henrik Møller

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Mink)

 • Effekter af strategier for management i praksis
 • Udvikling af værktøjer til overvågning og støtte til beslutninger

Produktion og reproduktion

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, der er eksperter i produktion og reproduktion inden for kvæg, svin, fjerkræ og mink. Disse forskere har fokus på f.eks. ernæring, foder, sundhed og forplantning:

Martin Riis Weisbjerg

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Ernæring af drøvtyggere
 • Fodringsstrategier til malkekøer
 • Fedtsyreomsætningen hos drøvtyggere
 • Laboratoriemetoder til fodervurdering

Jan Værum Nørgaard

Lektor, Sektionsleder Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Svin)

 • Ernæring af svin
 • Indtag, fordøjelighed og omsætning
 • Udnyttelse og normer for mineraler, proteiner og aminosyrer
 • Nye fodermidler

Peter Kappel Theil

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Svin)

 • Ernæring af og fysiologi hos drægtige og diegivende søer
 • Indtag, fordøjelighed og omsætning
 • Grises produktion og indtag af mælk ift. overlevelse og vækst

Sanna Steenfeldt

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Fjerkræ)

 • Ernæring og fysiologi hos fjerkræ
 • Næringsværdi af foderråvarer
 • Alternative fodermidler

Steen Henrik Møller

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Mink)

 • Sundhed, velfærd og produktion af mink
 • Redskaber til produktionsstyring
 • Fodringsstrategi, sundhed og reproduktion

Henrik Callesen

Professor, Viceinstitutleder Institut for Husdyrvidenskab

Forsker i:

(Reproduktion)

 • Forplantningsteknologier hos husdyr
 • Frugtbarhed hos kvæg
 • Embryo-morfologi, kinetik og respiration

Økologisk husdyrhold

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, der er eksperter i økologisk husdyrhold af kvæg, svin og fjerkræ. Disse forskere har fokus på f.eks. foderudnyttelse, brug af malkekvæg, økologiske principper og værdier:

Mette Vaarst

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Dansk, europæisk og global økologi med fokus på især malkekvægbrug
 • Sundheds- og velfærdsfremme i malkekvæghold
 • Økologiske principper og værdier
 • Tropisk husdyrhold

Jan Tind Sørensen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Kvæg og svin)

 • Vurdering af husdyrvelfærd
 • Produktions- og sundhedsstyring
 • Smittebeskyttelse

Peter Kappel Theil

Professor Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

(Svin)

 • Ernæring og fysiologi af svin
 • Bedre foderudnyttelse hos økologiske svin

 

Sanna Steenfeldt

Seniorforsker Institut for Husdyrvidenskab - ANIS Ernæring af enmavede dyr (MONU)

(Fjerkræ)

 • Ernæring og fysiologi af fjerkræ
 • Næringsværdi af foderråvarer
 • Alternative fodermidler