Aarhus Universitets segl

Forskningssamarbejde ved Technical Sciences

Gennem forskningssamarbejder mellem virksomheder og universitetsforskere bliver forskningsbaseret viden omsat til nye produkter og løsninger.

Faculty of Technical Sciences arbejder ud fra en målsætning om at bringe den viden, der udspringer af forskningsmiljøerne, i spil i omverdenen. Som et led i den ambition samarbejder vi hvert år med et stort antal virksomheder og institutioner herhjemme og i udlandet.

Sådan kan vi sammen nyttiggøre viden i samspil og skabe helt nye produkter og services på basis af forskningsbaseret viden og tværfaglige løsninger, der skaber værdi i både nyetablerede og eksisterende virksomheder.  

Samarbejde - En gensidig gevinst

Et samarbejde om et fælles forskningsprojekt er til gensidig fordel med fokus på konkrete områder i kortlægning, drift og udvikling i tæt samarbejde og sparring med verdensførende forskere og forskningsgrupper på Aarhus Universitet.

Er du interesseret i at indgå i et forskningssamarbejde med Faculty of Technical Sciences, kan du tage direkte kontakt til det relevante fagområde eller høre nærmere om mulighederne ved at kontakte fakultetets erhvervskontakt. Det er også altid muligt at besøge os til erhvervsrettede arrangementer.


Poul Due Jensens Fond begejstret for samarbejde med AU

Et samarbejde mellem Aarhus University Centre for Water Technology og Poul Due Jensens Fond er naturligt, i og med at fonden er hovedaktionær i Grundfos, der har vandteknologi som sin kerneforretning. Kort efter at det interdisciplinære tematiske WATEC åbnede i oktober 2017, sprang Poul Due Jensens Fond til med 40 mio. kr. fordelt på fire donationer til forskellige dele af centrets forskningsaktiviteter inden for bl.a. vandbehandling og udvikling af vandkvalitetssensorer. Og der er mere at samarbejde om. Læs hele nyheden: Poul Due Jensens Fond begejstret for samarbejde med AU.
Foto: Søren Kjeldgaard