Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fakultetsledelse på Technical Sciences

Fakultetsledelsen består af dekanen, prodekanerne, lederne af fakultetets ti største enheder samt den administrative ledelse. Fakultetsledelsen træffer beslutninger om de overordnede linjer for fakultetet.


Prodekan for uddannelse

Prodekan for forskning

Institut for Agroøkologi

Institut for Husdyrvidenskab

Institut for Fødevarer

Institut for Ingeniørvidenskab

Lars Ditlev Mørck Ottosen

Konstitueret institutleder

DCA - National Center for Fødevarer og Jordbrug

Prodekan for myndighedsbetjening

Administrationscenter Nat-Tech

Institut for Bioscience

Institut for Miljøvidenskab

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning