Aarhus Universitets segl

Eksperter Husdyr- og Veterinærvidenskab

Er du journalist med et behov for at komme i kontakt med én eller flere eksperter i husdyrvidenskab? Eksempelvis personer, der har ekspertise i dyrevelfærd hos svin, bæredygtig produktion af mælk, økologisk husdyrhold eller et andet emne, der har med husdyr at gøre?

Så kan Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet hjælpe dig med at komme i kontakt med vores forskere i husdyrvidenskab. Disse individer forsker i en bred vifte af emner. Du kan finde agrobiologer med ekspertise i adfærd, velfærd, dyremodeller for humane problematikker, fodermidler, ernæring, husdyrsundhed, klima, miljø, management, sundhedsøkonomi, produktion, reproduktion og økologisk husdyrhold.

Baseret på forskernes ekspertområde har vi opdelt dem i en række kategorier, der kan tilgås ved at klikke på de blå, rektangulære knapper nedenfor.


Adfærd og velfærd

Forskere ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab er eksperter i husdyrs adfærd og velfærd. Disse forskere har fokus på f.eks. kvæg, svin, fjerkræ, mink og heste, brug af terapidyr og relationer mellem husdyr og mennesker:

Lene Juul Pedersen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Adfærd, Stress og Dyrevelfærd (BSW)

Forsker i:

(Svin)

 • Produktionsmiljø, adfærd og velfærd hos svin
 • Moderadfærd og pattegrisedødelighed
 • Systemer til løsgående diegivende søer

Lene Munksgaard

Emeritus/emerita VIP Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Adfærd, Stress og Dyrevelfærd (BSW)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Kvantificering af adfærdsmæssige behov
 • Idividuel evne for tilpasning og egenskaber ved produktion
 • Betydningen af management rutiner for dyrevelfærden

Mette S. Herskin

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Adfærd, Stress og Dyrevelfærd (BSW)

Forsker i:

(Kvæg og svin)

 • Smerter og sygdomsadfærd hos kvæg og svin
 • Særlige behov under sygdom
 • Dyretransport og transportegnethed

Jan Tind Sørensen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Kvæg og svin)

 • Vurdering af husdyrvelfærd i besætninger
 • Produktions- og sundhedsstyring
 • Smittebeskyttelse

Anja Brinch Riber

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Adfærd, Stress og Dyrevelfærd (BSW)

Forsker i:

(Fjerkræ)

 • Uønsket adfærd hos fjerkræ
 • Udvikling af forebyggende metoder (design af staldinventar og miljøberigelse)
 • Metoder til bedømmelse af velfærd
 • Vurdering af velfærd

Steen Henrik Møller

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Mink)

 • Vurdering af velfærd i besætninger af mink (WelFur)
 • Validering af indikatorer for og redskaber til forbedring af velfærd og produktion
 • Velfærd i indhusning af grupper

Jens Malmkvist

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Adfærd, Stress og Dyrevelfærd (BSW)

Forsker i:

(Mink)

 • Stress og temperament hos mink
 • Moderegenskaber, hvalpeoverlevelse og redekassemiljø
 • Unormal adfærd hos mink

Janne Winther Christensen

Lektor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Adfærd, Stress og Dyrevelfærd (BSW)

Forsker i:

(Heste)

 • Stress, frygtsomhed og indlæringsevne hos heste
 • Domesticering og socialadfærd
 • Metoder for træning og velfærd
 • Interaktioner mellem mennesker og dyr

Karen Thodberg

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Adfærd, Stress og Dyrevelfærd (BSW)

Forsker i:

(Terapidyr)

 • Forskning i brug af dyr med et terapeutisk sigte
 • Relationer mellem dyr og mennesker
 • Terapidyrets adfærd og grad af belastning

Inger Anneberg

Emeritus/emerita VIP Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

 • Relationer mellem husdyr og mennesker
 • Forståelse af og kommunikation om dyrevelfærd i landbruget
 • Sociale relationer i landbruget

Dyremodeller for humane problematikker

Forskere ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab er eksperter i brug af dyr som modeller for at forstå sundhed og sygdom hos mennesker. Disse forskere har fokus på f.eks. bioaktive komponenter i fødevarer, fytokemikalier og kulhydrater.

Knud Erik Bach Knudsen

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Sundhed for tarm og vært (GHH)

Forsker i:

 • Effekter af kulhydrater og fytokemikalier på ernæring og sundhed hos enmavede – også hos mennesker.
 • Brug af dyremodeller til forskning i kulhydrater og fytokemikaliers betydning for menneskers ernæring.

Helle Nygaard Lærke

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

 • Betydning af foder og fødevarers kemiske sammensætning for sundhed hos dyr og mennesker
 • Dyremodeller til undersøgelse af fordøjelse af kulhydrater og proteiner

Stig Purup

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Sundhed for tarm og vært (GHH)

Forsker i:

 • Indhold af bioaktive komponenter i fodermidler og fødevarer
 • Den fysiologiske virkning af de bioaktive komponenter for mennesker og dyr klarlægges ved brug af celle-baserede modeller samt dyremodeller

Mette Olaf Nielsen

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

 • Betydning af (fejl)ernæring i fosterlivet og tidlige postnatale liv
 • Stofskifte, endokrin funktion og funktionel udvikling af væv og organer
 • Fosterlivets betydning for sundhed og udvikling af sygdom senere i livet  
 • Anvendelse af en anerkendt dyremodel (baseret på får)

Fodermidler og ernæring

Forskere ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab er eksperter i ernæring og fodermidler til kvæg, svin og fjerkræ. Disse forskere har fokus på f.eks. strategier for fodring, nye og alternative fodermidler, ingredienser, vitaminer og tilsatte stoffer i fodermidler:

Martin Riis Weisbjerg

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Ernæring af drøvtyggere
 • Fedtsyreomsætningen hos drøvtyggere
 • Laboratoriemetoder til fodervurdering
 • Fodringsstrategier til malkekøer

Jan Værum Nørgaard

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Svin)

 • Ernæring
 • Indtag, fordøjelighed og omsætning
 • Udnyttelse og normer for mineraler, proteiner og aminosyrer
 • Nye fodermidler

Søren Krogh Jensen

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Kvæg og svin)

 • Grønt protein/hjemmeavlet protein
 • Vitaminer i økologiske foderafgrøder
 • Vitaminers betydning for reproduktion og sundhed
 • Kvalitative aspekter af foderfedt

Sanna Steenfeldt

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Fjerkræ)

 • Ernæring og fysiologi af fjerkræ
 • Næringsværdi af foderråvarer
 • Alternative fodermidler

Husdyrsundhed

Forskere ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab er eksperter i sundhed, ernæring og velfærd hos svin, fjerkræ og malkekvæg. Disse forskere har fokus på f.eks. dødelighed, infektiøse sygdomme, identifikation, forebyggelse og behandling af sygdomme:

Charlotte Lauridsen

Institutleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Forsker i:

(Svin og fjerkræ)

 • Enmavede dyrs ernæring og fysiologi
 • Næringsstofudnyttelse og produktkvalitet
 • Vitaminer, fedtsyrer, antioxidanter og mineraler
 • Modstand mod infektiøse sygdomme

Ricarda Margarete Engberg

Lektor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Sundhed for tarm og vært (GHH)

Forsker i:

(Svin og fjerkræ)

 • Fodringskoncepter til slagtekyllinger
 • Mikrobiel omsætning af foder
 • Mave- tarmsundhed
 • Alternative foderadditiver

Peter T. Thomsen

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Malkekvæg)

 • Sundhed og velfærd hos malkekøer
 • Identifikation, behandling og forebyggelse af sygdomme i produktion
 • Dødelighed blandt malkekøer

Hanne Kongsted

Forsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Svin)

 • Vurdering af husdyrvelfærd i besætninger
 • Forskelle mellem typer af produktion (konventionel/ friland/ økologi)
 • Halebid

Klima og miljø

Forskere ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab er eksperter i påvirkning af klima og miljø. Disse forskere har fokus på f.eks. bæredygtig og økologisk produktion med husdyr, udskillelse af kvælstof, metan og fosfor:

Peter Lund

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Bæredygtig produktion af mælk
 • Effekt af fodring på udskillelse af metan
 • Udnyttelse af næringsstoffer i foder og reducering af udskillelse af kvælstof og fosfor
 • Modeller for næringsstofomsætning

Jan Værum Nørgaard

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Svin)

 • Ernæring
 • Indtag, fordøjelighed og omsætning
 • Udnyttelse og normer for mineraler, proteiner og aminosyrer
 • Nye fodermidler

Christian Friis Børsting

Seniorrådgiver Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Ernærings- og fodringsstrategier
 • Høj produktivitet og lav miljøpåvirkning
 • Effekt af fodring på metanudskillelse

Mette Olaf Nielsen

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

 • Metan hæmmende foderadditiver til kvæg
 • Identifikation af nye bioaktive virkemidler (i fx tang, blandt probiotiske organismer og rene stoffer (inkl. ”X”))
 • Validering af nye bioaktive virkemidler dels i et in vitro system, kvæg eller andre drøvtyggere
 • Tang som alternative fodermidler til drøvtyggere

Management og sundhedsøkonomi

Forskere ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab er eksperter i de økonomiske aspekter i udvikling af miljøer for produktion. Disse forskere har fokus på f.eks. værktøjer for overvågning, analyse af nytte og omkostning forbundet ved diverse teknologier og systemer:

Søren Østergaard

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Cost-benefit analyser af nye teknologier og systemer for produktion
 • Udvikling af effektive strategier og procedurer for sundhed
 • Udvikling af værktøjer til overvågning

Lene Juul Pedersen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Adfærd, Stress og Dyrevelfærd (BSW)

Forsker i:

(Svin)

 • Produktionsmiljø, adfærd og velfærd
 • Moderadfærd og pattegrisedødelighed
 • Systemer til løsgående diegivende søer

Steen Henrik Møller

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Mink)

 • Effekter af strategier for management i praksis
 • Udvikling af værktøjer til overvågning og støtte til beslutninger

Produktion og reproduktion

Forskere ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab er eksperter i produktion og reproduktion inden for kvæg, svin, fjerkræ og mink. Disse forskere har fokus på f.eks. ernæring, foder, sundhed og forplantning:

Martin Riis Weisbjerg

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Ernæring af drøvtyggere
 • Fodringsstrategier til malkekøer
 • Fedtsyreomsætningen hos drøvtyggere
 • Laboratoriemetoder til fodervurdering

Jan Værum Nørgaard

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Svin)

 • Ernæring af svin
 • Indtag, fordøjelighed og omsætning
 • Udnyttelse og normer for mineraler, proteiner og aminosyrer
 • Nye fodermidler

Sanna Steenfeldt

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Forsker i:

(Fjerkræ)

 • Ernæring og fysiologi hos fjerkræ
 • Næringsværdi af foderråvarer
 • Alternative fodermidler

Steen Henrik Møller

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Mink)

 • Sundhed, velfærd og produktion af mink
 • Redskaber til produktionsstyring
 • Fodringsstrategi, sundhed og reproduktion

Henrik Callesen

Professor, Viceinstitutleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Forsker i:

(Reproduktion)

 • Forplantningsteknologier hos husdyr
 • Frugtbarhed hos kvæg
 • Embryo-morfologi, kinetik og respiration

Økologisk husdyrhold

Forskere ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab er eksperter i økologisk husdyrhold af kvæg, svin og fjerkræ. Disse forskere har fokus på f.eks. foderudnyttelse, brug af malkekvæg, økologiske principper og værdier:

Mette Vaarst

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Kvæg)

 • Dansk, europæisk og global økologi med fokus på især malkekvægbrug
 • Sundheds- og velfærdsfremme i malkekvæghold
 • Økologiske principper og værdier
 • Tropisk husdyrhold

Jan Tind Sørensen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Management og Modellering (MAMO)

Forsker i:

(Kvæg og svin)

 • Vurdering af husdyrvelfærd
 • Produktions- og sundhedsstyring
 • Smittebeskyttelse

Sanna Steenfeldt

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

(Fjerkræ)

 • Ernæring og fysiologi af fjerkræ
 • Næringsværdi af foderråvarer
 • Alternative fodermidler