Aarhus Universitets segl

Morten Frederiksen

Titel

Professor, ph.d., dr. scient.

Primær tilknytning

Morten Frederiksen

Fagområder

  • Havfugleøkologi
  • Bestandsøkologi
  • Demografisk modellering
  • Movement ecology

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Det overordnede fokus for min forskning er at forsøge at forstå, og om muligt forudsige, ændringer i havfuglebestande. Jeg arbejder både med egentlige bestandsanalyser baseret på demografiske data, og med de underliggende mekanismer og årsager. Den sidste del er i høj grad baseret på sporing af fuglenes bevægelser med elektroniske dataloggere, og analyser af deres adfærd. Min forskning er baseret både i Arktis – primært Grønland – og i Danmark.

Uddannelse

Jeg er for tiden ikke direkte involveret i undervisning, og mit primære bidrag til at udvikle en ny generation af forskertalenter er gennem min rolle som vejleder for studerende og som medlem af instituttets ph.d.-programudvalg. Før i tiden har jeg undervist på kurser i Faunaøkologi og Forvaltning, og jeg giver indimellem offentlige foredrag, fx på Folkeuniversitet.

Samarbejder

Jeg har et meget omfattende netværk af samarbejdspartnere indenfor havfugleøkologi, omfattende forskere og institutioner i alle lande omkring Nordatlanten. Desuden samarbejder jeg tværfagligt både indenfor og udenfor Aarhus Universitet, fx med oceanografer og marinbiologer.

Rådgivning

Jeg rådgiver de danske miljømyndigheder i forhold vedrørende havfugle, fx i relation til udbygning af havvind. Desuden rådgiver jeg både danske miljømyndigheder og internationale samarbejdsorganisationer (OSPAR, HELCOM, ICES, AEWA) om havfuglebestandes status samt om udvikling af indikatorer for dette. Endelig rådgiver jeg grønlandske miljømyndigheder og internationale organisationer (CAFF under Arktisk Råd) om havfugles status i Arktis, påvirkninger fra fangst/jagt og bæredygtig forvaltning.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle