Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Technical Sciences

Skyer spiller en vigtig rolle i, hvor meget sollys, der når ned til jordens overflade. Nu vil et tværfagligt hold af forskere undersøge, hvad bioaerosoler betyder for dannelsen af is i skyerne. Foto: Colourbox

17.09.2020 | Faculty of Technical Sciences

15 Novo-millioner til forskning i skyer

Novo Nordisk Fonden bevilger 15 mio. kr. fra sit interdisciplinære synergiprogram til projekt DRAMA, som med forskere fra både Nat og Tech vil afkode, hvilken rolle mikrobielle aerosoler i atmosfæren spiller for skydannelsen.

Kikærtevand, såkaldt aquafaba, har mange funktionelle egenskaber tilfælles med æggehvide. Foto: Colourbox.

17.09.2020 | Institut for Fødevarer, Bæredygtighed

Er fremtidens fødevareingredienser plantebaserede?

Forskere fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet har i samarbejde med NEXUS A/S undersøgt muligheden for at anvende kikærtevand i fødevarer, hvor man ellers typisk anvender æggehvide. Det er sket ved at sætte fokus på aquafaba, altså det vand som kikærter på dåse lagres i - og resultaterne er lovende.

Bestanden af bramgæs er vokset nærmest eksplosivt. (Foto: Colourbox).

16.09.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny viden skal sikre afgrøder mod gæs

En række bestande af gæs i hele Nordvesteuropa har været i kraftig vækst de senere årtier og giver anledning til problemer især i forhold til landbrugsinteresser, men også flysikkerhed og økosystemer mærker trykket fra de mange gæs.

Foto: Colourbox

15.09.2020 | Faculty of Technical Sciences

Bevillinger til vilde ideer

VILLUM Experiment har netop uddelt deres bevillinger til en række forskere, der hver især repræsenterer innovative tilgange til deres forskningsområder, og dermed til at afprøve deres modige og mærkelige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer. På Aarhus Universitet modtager ni forskere i alt 17,8 mio. kroner.

I et nyt EIT Food-forskningsprojekt, undersøger forskere fra MAPP Centret ved Aarhus Universitet forbrugernes holdninger til sundere, forarbejdede kødprodukter. Det sker i samarbejde med kollegaer fra Storbritannien og Spanien. Foto: Colourbox.

15.09.2020 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Vil forbrugerne acceptere sundere kødprodukter?

Det er muligt at fremstille sundere alternativer til de forarbejdede kødprodukter, som er meget efterspurgte i Danmark og i resten af Europa, men hvordan reagerer forbrugerne på de forskellige muligheder, og hvilke foretrækker de? Det undersøger forskere fra MAPP Centret ved Aarhus Universitet sammen med kolleger fra Spanien og Storbritannien i et…

14.09.2020 | Faculty of Technical Sciences

Techs myndighedsrådgivning opnår ISO 9001-Certificering

Efter tre års ihærdig indsats har Faculty of Technical Sciences (Tech) nu opnået dokumentation for høj kvalitet i sin myndighedsrådgivning: Fakultetets kvalitetsledelsessystem for myndighedsrådgivning blev i sidste uge, som det første universitet i landet inden for netop myndighedsrådgivning, certificeret efter den internationale ISO…

De to stadier af artens livscyklus ses her som illustration af Sofie Binzer.

14.09.2020 | Institut for Bioscience

Enkeltcellede alger er langt mere komplekse end tidligere antaget

Enkeltcellede alger bidrager samlet med omtrent 50% af verdens iltproduktion. Trods disse algers enorme udbredelse i verdenshavene, er viden om deres livscyklus ofte ganske sparsom. Men nu har forskere vist, at enkeltcellede algers reproduktionsevne afhænger af deres vækstbetingelser – og at de mikroskopiske alger måske er langt mere komplicerede…

Foto: AU Foto

11.09.2020 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Bæredygtighed

Flere plantearter i græsmarken giver føde til bestøvende insekter

Ifølge ny forskning fra Aarhus Universitet er det muligt både at sikre et højt og stabilt udbytte samt øge biodiversiteten og antallet af bestøvende insekter på græsmarker med den rette miks af forskellige plantearter og en tilpasset slætstrategi.

Foto: Anders Trærup, AU Foto

04.09.2020 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Aarhus Universitet indgår samarbejdsaftale med Viborg Kommune

Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Universitet og Viborg Kommune sætter fokus på brug af viden fra og udvikling af Aarhus Universitets afdeling i Foulum og et styrket samarbejde mellem det stærke juridiske miljø i Viborg og jurastudiet i Aarhus.

Sådan ser de ud, de små smeltehuller på gletcherne. Der er her, forskerne har fundet virus, der nok er adskilt med tusinder af kilometer, men som trods alt har ligheder, der udfordrer hidtidige antagelser. (Foto: Alexandre Anesio)

03.09.2020 | Institut for Miljøvidenskab

Gletcher-virus giver indsigt i evolutionens våbenkapløb mellem virus og organismer

Et internationalt forskerhold har undersøgt livet på overfladerne af gletchere. Arbejdet kan vise sig at udfordre den forståelse, der hidtil har været af det evolutionære våbenkapløb mellem virus og værstorganismer. Studiet er netop udgivet i Nature Communications.

Viser resultater 11 til 20 ud af 153

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste