Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontaktmuligheder vedrørende myndighedsbetjening ved Technical Sciences

Du er velkommen til at kontakte Technical Sciences for at høre mere om myndighedsbetjening.


Kontakt fakultetet:

Prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde

Kurt Nielsen

Prodekan Dekanat, Tech

Rådgiver for myndighedsbetjening


Kontakt de nationale centre:

Direktør for DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hanne Bach

Direktør DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Direktør for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Kontakt institutterne:

Institut for Agroøkologi

Jørgen Eriksen

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Institut for Fødevarer

Ulla Kidmose

Lektor Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund

Institut for Ingeniørvidenskab

Tavs Nyord

Seniorrådgiver Institut for Ingeniørvidenskab - Air Quality Engineering, Finlandsgade 12

Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Mogens Sandø Lund

Centerleder, Professor Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Institut for Bioscience

Annette Baattrup-Pedersen

Seniorforsker Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning

Institut for Husdyrvidenskab

Institut for Miljøvidenskab

Anne Winding

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Mikrobiel Økologi og Cirkulære Ressourcestrømme