Aarhus Universitets segl

Eksperter i Agroøkologi

Er du journalist med et behov for at komme i kontakt med én eller flere eksperter i agroøkologi? Eksempelvis personer, der har ekspertise i grøn omstilling, økologisk produktion, landbrugets påvirkning af klima og miljø eller et andet emne, der har med agroøkologi at gøre?

Så kan Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet hjælpe dig med at komme i kontakt med vores forskere i agroøkologi. Disse individer forsker i en bred vifte af emner. Her finder du agroøkologer med ekspertise i bioøkonomi, grøn omstilling, jordkvalitet, landbrugets påvirkning af klima, landbrugets påvirkning af miljø, næringsstoffer, plantegenetik, bioteknologi, produktion af planter, digitalt landbrug, ukrudt, sygdomme, skadedyr, bier og økologisk produktion.

Baseret på forskernes ekspertområde har vi opdelt dem i en række kategorier, der kan tilgås ved at klikke på de blå, rektangulære knapper nedenfor.


Bioøkonomi og grøn omstilling

Forskere ved Institut for Agroøkologi, der er eksperter i bioøkonomi og grøn omstilling. Disse forskere har fokus på f.eks. vurderinger af livscyklus, bioenergi, grøn omstilling og energiafgrøder:

Forsker i:

 • Vurderinger af livscyklus

Uffe Jørgensen

Professor Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Forsker i:

 • Bioenergi
 • Energiafgrøder
 • Grøn omstilling

Poul Erik Lærke

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Forsker i:

 • Energiafgrøder
 • Paludikultur (dyrkning af vådlagte arealer med græsser)

Jordkvalitet

Forskere ved Institut for Agroøkologi, der er eksperter i jordkvalitet. Disse forskere har fokus på f.eks. digital kortlægning af jordbunden, fosfor, hydrologi og jordens frugtbarhed.

Mogens Humlekrog Greve

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Forsker i:

 • Digital kortlægning af jordbunden
 • Jordvariation
 • Organiske jorde

Goswin Johann Heckrath

Lektor Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Forsker i:

 • Jorderosion
 • Fosfor i jord
 • Jordkvalitet

Bo Vangsø Iversen

Lektor Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Forsker i:

 • Hydrologi
 • Jordfysik

Lars Juhl Munkholm

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Jordstruktur
 • Rodvækst
 • Jordens frugtbarhed

Lis Wollesen de Jonge

Professor Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Forsker i:

 • Jordfysik
 • Hydropedologi

Landbrugets påvirkning af klima

Forskere ved Institut for Agroøkologi, der er eksperter i landbrugets påvirkning af klima. Disse forskere har fokus på f.eks. omsætning af drivhusgasser, C/N turnover, vanding, klima og fødevarer:

Lars Elsgaard

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Mikrobiologi
 • Omsætning af drivhusgasser

Johannes Ravn Jørgensen

Lektor Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Forsker i:

 • C/N turnover
 • Mikrobiel dynamik og udledning af drivhusgasser i forbindelse med håndtering af husdyrgødning og organisk affald

Mathias Neumann Andersen

Professor Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Forsker i:

 • Vandressourcer
 • Vanding
 • Klimaændringer

Christen Duus Børgesen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Forsker i:

 • Udvaskning
 • Vandmiljø
 • Emissioner

Poul Erik Lærke

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Forsker i:

 • Drivhusgasser
 • Plantenæringsstoffer

Landbrugets påvirkning af miljø

Forskere ved Institut for Agroøkologi, der er eksperter i landbrugets påvirkning af miljø. Disse forskere har fokus på f.eks. udvaskning af kvælstof, emissioner, vandmiljø og analyse af jordbrug:

Elly Møller Hansen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Udvaskning og optagelse af kvælstof

Ingrid Kaag Thomsen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Regulering af kvælstof
 • Udvaskning af kvælstof

Troels Kristensen

Emeritus Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Forsker i:

 • Analyser af data fra jordbrug i forhold til produktion, økonomi og miljø

Nicholas John Hutchings

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Forsker i:

 • Kvælstof
 • Emissioner
 • Bedriftsmodeller

Finn Plauborg

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Forsker i:

 • Vanding
 • Vandmiljø

Næringsstoffer

Forskere ved Institut for Agroøkologi, der er eksperter i næringsstoffer. Disse forskere har fokus på f.eks. husdyrgødning, mikrobiologi, planters ernæring, udvaskning af kvælstof og omsætning af kulstof:

Bent Tolstrup Christensen

Professor emeritus Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Omsætning af jordens organiske stof
 • Nedbrydning af planterester og husdyrgødning

Lars Elsgaard

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Mikrobiologi
 • Kredsløb af C (kulstof), N (kvælstof) og S (svovl)

Jørgen Eriksen

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Planteernæring
 • Næringsstofudnyttelse
 • Næringsstoftab

Elly Møller Hansen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Udvaskning og optagelse af kvælstof
 • Efterafgrøder

Peter Sørensen

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Udnyttelse og tab af næringsstoffer
 • Kvælstof og kulstof omsætning i jorden

Ingrid Kaag Thomsen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Efterafgrøder
 • C (kulstof) og N (kvælstof) omsætning i jorden
 • Effekter over lang tid af systemer for dyrkning

Plantegenetik og bioteknologi

Forskere ved Institut for Agroøkologi, der er eksperter i plantegenetik og bioteknologi. Disse forskere har fokus på f.eks forbedring af korn og afgrøders kvalitative egenskaber:

Henrik Brinch-Pedersen

Professor - Sektionsleder Institut for Agroøkologi - Afgrødegenetik og Bioteknologi

Forsker i:

 • Forbedringer af korn og kornkernens kvalitative egenskaber via bioteknologi og molekylærbiologi

Kim Hebelstrup

Lektor Institut for Agroøkologi - Afgrødegenetik og Bioteknologi

Forsker i:

 • Plantegenetik

Produktion af planter og digitalt landbrug

Forskere ved Institut for Agroøkologi, der er eksperter i produktion af planter og digitalt landbrug. Disse forskere har fokus på f.eks. kornsorter, planters fysiologi, stragier for gødning og biodiversitet:

René Gislum

Lektor, Sektionsleder Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Forsker i:

 • Strategier for gødning
 • Basale plantefysiologiske processer

Johannes Ravn Jørgensen

Lektor Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Forsker i:

 • Kornsorter
 • Gamle kornarter
 • Biodiversitet

Birte Boelt

Professor Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Forsker i:

 • Frøproduktion

Mathias Neumann Andersen

Professor Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Forsker i:

 • Planters fysiologi
 • Produktions af planter
 • Biochar
 • Vandbalancen i agro-økosystemer

Ukrudt, sygdomme, skadedyr og bier

Forskere ved Institut for Agroøkologi, der er eksperter i ukrudt, sygdomme, skadedyr og bier. Disse forskere har fokus på f.eks. sygdomme hos korn, blandinger af pesticid, bekæmpelse af skadedyr og honningbier:

Per Kudsk

Professor Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Forsker i:

 • Strategier for gødning
 • Basale plantefysiologiske processer

Lise Nistrup Jørgensen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Forsker i:

 • kornsygdomme
 • Bekæmpelse,
 • Fungicider
 • Sygdomskontrol

Per Kryger

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Forsker i:

 • Honningbier

Michael Kristensen

Lektor Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Forsker i:

 • Insekticidresistens

Henrik Skovgård

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Forsker i:

 • Bekæmpelsesstrategier for skadedyr i husdyrproduktion

Mette Vestergård Madsen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Forsker i:

 • Jordens mikroorganismer og mikrofauna

Mogens Nicolaisen

Sektionsleder, Professor Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Forsker i:

 • Plantesundhed
 • Mikrobielle samfund i planten og rødderne

Økologisk produktion

Forskere ved Institut for Agroøkologi, der er eksperter i økologisk produktion. Disse forskere har fokus på f.eks. næringsstoffer, sædskifte, produktion af planter, systemer for fodring og produktion i forbindelse med økologisk produktion af kød og mælk:

Jim Rasmussen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Forsker i:

 • Økologisk produktion af planter
 • Biologisk fiksering af kvælstof

Peter Sørensen

Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Næringsstoffer til økologisk produktion

Jørgen Eriksen

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Forsker i:

 • Sædskifter til økologisk kvægbrug

Anne Grete Kongsted

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Forsker i:

 • Økologiske og konventionelle systemer for produktion til svin

Troels Kristensen

Emeritus Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Forsker i:

 • Systemer for fodring hos økologiske og konventionelle besætninger af malkekvæg

Lisbeth Mogensen

Lektor Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Forsker i:

 • Økologisk og konventionel produktion af kød og mælk

Mette Vestergård Madsen

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Forsker i:

 • Jordens mikroorganismer og mikrofauna

Mogens Nicolaisen

Sektionsleder, Professor Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Forsker i:

 • Plantesundhed
 • Mikrobielle samfund i planten og rødderne